Beslutet: Rusta upp eller riva det förfallna färjeläget i Färjenäs?

Färjeläget vid Färjenäs i västra Eriksberg ska rustas upp så att det kan vara angöringsplats för båttrafik vid bland annat arrangemang i Färjenäsparken. Men Västtrafik har inga planer på att trafikera kajen.

För drygt två år sedan initierade fastighetskontoret en utredning för att ge förslag på åtgärder för det mycket förfallna färjeläget som stått oanvänt i 54 år. Färjeläget på Hisingssidan anses vara en viktig del av Göteborgs stadshistoria men har inget formellt skydd i gällande planer för området. Göteborgs stad betraktar det dock som ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsverk och ska hanteras varsamt, skriver man i ett pressmeddelande.

I utredningen har man tittat på fyra olika alternativ, ett rivningsalternativ och tre alternativ till återuppbyggnad i olika utförande.

Om man hade valt att riva kajen beräknades det kosta cirka 1,9 miljoner kronor.

Västtrafik: Inte intresserade

Efter att Västtrafik meddelat att företaget i dag inte har något intresse att trafikera kajen har fastighetskontoret föreslagit att göra en återuppbyggnad för ”sällantrafik”, alltså en slags evenemangskaj som är anpassningsbar.

Färjenäsparken ska nämligen, som HelaHisingen.se tidigare berättat om, utvecklas till en stadspark för evenemang och rekreation. Det sker i två etapper. Vidare utreds även möjligheten att bygga ett kallbadhus på samma kaj.

LÄS MER: BILDEXTRA: Göteborgs nya bad – modernt kallbadhus i Göta Älv

Första etappen av ombyggnaden i parken gäller den stora gräsytan intill älven. Den ska stå klar under sommaren 2021 och omfattar cirka 30 000 kvadratmeter. Det kan jämföras med Slottsskogens stora gräsmatta som är 27 000 kvadratmeter. Området lämpar sig därmed för evenemang med 15 000 till 25 000 personer.

I etapp två ska Park- och naturförvaltningen se över gestaltningen av strandpromenaden som sträcker sig hela vägen fram till kajen.

LÄS MER: Visionen: Konserter och arrangemang på Hisingen “Ska avlasta Slottsskogen som evenemangsarena”

Återuppbyggnaden av Färjenäskajen beräknas kosta cirka 5 miljoner kronor och ovanstående beslutades av fastighetsnämnden vid deras möte 8 februari.

Fastighetskontoret ska tillsammans med Kulturförvaltningen se över hur befintlig kulturverksamhet på Färjenäs kan värnas och utvecklas i området.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: