”Broder Josef” är den kristna megafon-killen vid Hjalmar Brantingsplatsen

Tiotusentals Hisingsbor har sett honom stå och predika med sin lilla megafon vid kollektivtrafik-knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen. En man med skägg, en rejäl dos tålamod och ett högljutt budskap till de förbiskyndande resenärerna på väg till och från områdets bussar och spårvagnar.
Men hur många vet egentligen vem han är, eller vad budskapet går ut på? HelaHisingen.se har svaret.

Han kallar sig för Broder Josef och tillhör en kristen grupp som kallar sig för ”Det glada budskapet”. Tillsammans är de några kristna predikanter som genomför så kallade gatupredikningar vid Pressbyrån, mellan busshållplatserna, vid Hjalmar Brantingsplatsen. Ibland står de framför McDonalds på Backaplan-sidan och försöker nå människorna vid det nav för kollektivtrafiken där tusentals resenärer passerar, men där få verkar stanna och lyssna på evangelisternas budskap.

Därför tog vi reda på varför de står här och vad deras budskap är. Så nu kan du ha koll även om det är så att du inte har tid att stanna till nästa gång du ser och hör dem stå och ropa ut sina budskap – men är lite nyfiken på vad det är de sysslar med.

Vi ställde tre frågor till Christian Martinsson och Broder Josef från det ”Glada Budskapet”.

Varför väljer ni att predika på Backaplan?
— Vi väljer att predika på Backaplan eftersom mycket folk är där. Vi vill nå så många som möjligt med budskapet. 

Försöker frälsa stressade resenärer

Är det inte svårt att nå fram till folk som är på väg till/från något vid en kollektivtrafikknutpunkt?
— Jo, det kan vara så att många inte lyssnar uppmärksamt då de är stressade och strax ska med en spårvagn eller en buss. Vi försöker dock nå fram till dem som är andligt intresserade och har några minuter över. 

Vad är det huvudsakliga budskapet ni försöker nå fram med vid den här typen av offentliga predikningar?
— Vi vill nå fram med budskapet om frälsning från synden, döden och den här onda världen genom evangeliet om Jesus Kristus. Han är Guds Son och den ende som kan sätta människor fria från den skuld vi alla har inför Gud på grund av våra lögner, otrohet, missbruk, skvaller, hån, förakt, avundsjuka, själviskhet, girighet med mera. Listan över synder vi begår brott mot varandra kan göras väldigt lång. Jesus kom till världen för att bära våra synder i sin egen kropp, dö för dem, begravas och uppstå från döden. Han har besegrat den eviga döden som vi alla förtjänar på grund av våra synder. Om vi av hela vårt hjärta ångrar alla våra synder, tar avstånd från dem och överlåter våra liv till att göra Guds vilja istället, tror på Jesus och låter döpas in i hans död och uppståndelse så får vi del av det eviga livet genom honom. 

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: