Kökaos i trafiken vid Leråkersmotet efter att rondellerna tagits bort

Rondellerna togs bort på Backavägen för bättre framkomlighet. Sedan dess har bilister suttit fast i långa köer vid Leråkersmotet. Trafikkontoret har dock ingen plan för att förbättra trafiksituationen.
— Att göra några ytterligare åtgärder eller förändringar är inte aktuellt just nu utan vi måste se hur trafiksituationen blir sen, säger Emir Halalkic, enhetschef på Trafikkontoret.

Göteborgs stad och Trafikverket gjorde analyser av trafiksituationen i området kring Leråkersmotet. Då kom man fram till att det fanns risk för stora köbildningar norrut på Backavägen under de ombyggnader som kommer ske den närmsta tiden, bland annat under renoveringen av Tingstadstunneln.

Därför togs två rondeller bort, som tidigare fanns på Backavägen vid Backaplan, varav en var närmst Leråkersmotet.

— Åtgärderna vi har gjort, med att ta bort rondellerna, är för att ge bättre möjlighet för busstrafiken när trafiken i Tingstadstunneln är reducerad, säger Emir Halalkic, enhetschef på Trafikkontoret.

Tanken var att kollektivtrafiken skulle fungera smidigare. Men samtidigt har det skapat köer för bilisterna vid Leråkersmotet – något som Trafikkontoret är medvetet om.

— Just nu befinner vi oss i ett mellanläge. Det är bara någon vecka bort innan arbeten i Tingstadstunneln påbörjas, så att göra några ytterligare åtgärder eller förändringar är inte aktuellt just nu utan vi måste se hur trafiksituationen blir sen, säger Emir Halalkic och fortsätter:

— Givetvis ska det fungera även nu, men det primära är att det ska fungera när de stora arbetena drar igång.

”Vi inte hur trafiken kommer te sig i det permanenta skedet”

Ingenting kommer att göras åt trafiksituationen förrän man har analyserat situationen på nytt.

— Innan man har påbörjat arbeten i Tingstadstunneln så vet vi inte hur trafiken kommer te sig i det permanenta skedet. Men jag har sett att det är köer på avfarten från Lundbyleden och vet hur det ser ut på platsen.

Hur ska man tänka som bilist?

— Om man kommer från Marieholmstunneln och Tingstadstunneln, så kan man fortsätta på Lundbyleden och välja den andra avfarten mot Backaplan S.

Hur ska ni göra framöver?

— Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik följer tillsammans kontinuerligt hur trafiksituationen utvecklar sig i området. Ur det korta perspektivet innan arbetena vid Tingstadstunneln renovering startat så görs ingen ytterligare åtgärd mer än att följa hur trafiksituationen utvecklas.

Tingstadstunneln stängd under en hel helg

125 000 fordon per dygn beräknas påverkas av renoveringen av Tingstadstunneln, som nu har påbörjats. Renoveringen, som beräknas vara klar först om två år, kommer tvinga bilister att ändra sina körvanor. Som förberedning på det här har två påfarter vid Brunnsbomotet stängts.

Helgen den 22-25 april stängs hela Tingstadstunneln av för trafik. Dessutom kommer sträckan Tingstadstunneln – Olskroksmotet vara stängd på fastlandssidan, vilket innebär att det inte går att köra via Marieholmstunneln till E6 söderut mot Liseberg och Mölndal. 

Unde dagen den 25 april öppnar Tingstadstunneln igen, men endast det ena röret vilket innebär att det kommer vara dubbelriktad trafik.

Här kan du läsa om vårens samtliga trafikstörningar.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se