Nu avgörs vem som ska börja bygga vid Hisingens nya torg

Här växer Torslandas nya torg fram under de närmaste åren. Butikslokaler, bostadshus och service ska formas omkring Skra Bro. Nu tas de första konkreta stegen mot att byggandet ska börja!

Som HelaHisingen.se berättade redan i september är det på gång med att bygga ett nytt torg vid Skra Bro i Torslanda. Nu tas de första konkreta stegen när Egnahemsbolaget upphandlar entreprenörer för att sätta i gång med bygger av omkring 80-90 lägenheter i flerbostadshus.

Bolagets mål är att så många som möjligt ska ha råd att köpa sin egen bostad i det nybygga området i Björlanda.

LÄS MER: Här planeras ett helt nytt torg på Hisingen

Skra Bro utgör en viktig del av ett rikt kulturlandskap i Björlanda på Hisingen, Göteborg. Området består av ett förhållandevis välbevarat odlingslandskap och bedöms som rikt på historiska lämningar och spår.

Nu: Skra bro i dag

Sen: Skra bro i framtiden?

Hela området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Totalt ska cirka 600 bostäder byggas varav mellan 80-90 blir i Egnahemsbolagets regi, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Starttid för bygget är beräknad till oktober 2022 och sista anbudsdag till att bli de som bygger Egnahemsbostäders lägenheter vid det nya torget nu i juni.

Här ska Björlandas och Torslandas nya torg byggas.

Tre till fem våningars bostadshus

Enligt Göteborgs stads planer kan bostäderna bli cirka tre till fem våningar i varierade lägenhetsstorlekar. I områdets nedre södra del planeras för gårdshus och i den sydligaste delen tvåplansvillor/kedjehus som gränsar mot skogspartiet.

Den nya bebyggelsen ska hämta inspiration från den moderna trädgårdsstaden med nyttoträdgårdar och anpassas efter landskapet och terrängen. Kongahällavägen och Björlandavägen som ligger i anslutning till bostäderna ska upplevas som en lugn trafikmiljö där olika trafikslag är lika viktiga.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: