Så stängs spårvagnstrafiken av mellan Hisingen och centrum i minst 9 veckor

Bygget av nya Hisingsbron som ersättare till Götaälvbron innebär att spårvagnsspåren måste dras om. Det medför ett så kallat ”spårstopp” – då inga vagnar kan passera – i sommar. Därför inför Västtrafik en specialspårvagnslinje på Hisingen – samt ersättningsbussar till ”stan”…

Spårstoppet över Göta älvbron inleds den 12 juni och pågår till den 15 augusti. Västtrafik meddelar att de arbetar för att ”våra resenärer ska kunna resa så smidigt som möjligt under denna period”. I praktiken innebär det:

— Att vi inte kan trafikera med några spårvagnar över älven, mellan hållplatserna Brunnsparken/Nordstan och Frihamnen, säger Ellen Pileblad, presskommunikatör hos Västtrafik.

Vad blir det för ersättningstrafik mellan Hisingen och Göteborgs centrum under perioden?

— Vi kommer att köra ersättningsbussar mellan Hjalmar Brantingsplatsen och centrala Göteborg. Vi sitter just nu med planeringen för exakt hur ersättningsbussarnas körväg ska se ut.

Kommer ersättningsbussar att köra via Hisingsbron (som öppnas för trafik i maj) eller genom Tingstadstunneln?

— Ersättningsbussarna kommer att köra via Hisingsbron, säger Ellen Pileblad hos Västtrafik..

Ny spårvagnslinje i sommar – bara på Hisingen

Så kommer spårvagnarna att fortsätta köra på Hisingen i sommar? Ja, tack vare den spårvagnsdepå som byggts vid Ringön kan spårvagnar nu köra till Hjalmar Brantingsplatsen och sedan vända vid Ringön innan de kör åt motsatt håll, upp mot Wieselgrensplatsen och vidare mot Biskopsgården.

— Ringö depå gör det möjligt för oss att trafikera med spårvagnar från Länsmansgården till Hjalmar Brantingsplatsen, nu när vi kan vända spårvagnarna inne på depån. Linje 10 kommer att trafikera sträckan Varmfrontsgatan – Hjalmar Brantingsplatsen under sommaren, säger Västtrafiks Ellen Pileblad.

Men ska bara en linje ersätta alla befintliga spårvagnslinjer på Hisingen? Kommer inte det leda till trängsel, även om färre reser på sommaren?
— För enkelhetens skull blir det bara en linje som trafikerar på Hisingen under sommaren. Den kommer däremot att gå lika ofta som 5, 6 och 10 gör tillsammans. Linje 10 kommer alltså gå var fjärde minut. Det blir därmed ingen minskning i antalet spårvagnsavgångar på Hisingen. Linje 13/14 går inte under sommarperioden, säger Ellen Pileblad.

Då stängs spårvägstrafiken av

Så här stängs spårvagnstrafiken omkring Götaälvbron och Nordstan av i sommar.

I mitten av augusti är det tänkte att Hisingsbron och hållplats Nordstan ska stå helt klara. Västtrafik hoppas att det ska innebära ett ”stort lyft för området” ur kollektivtrafiksynpunkt och meddelar HelaHisingens läsare att de arbetar för att resorna ska bli så smidiga som möjligt under byggperioden i sommar:

— Vi kommer att informera om nya resvägar i våra kanaler, det smidigaste kommer vara att söka sin resa i To Go, säger Ellen Pileblad, presskommunikatör hos Västtrafik.

Efter att de nya spårvagnsspåren lagts dirigeras spårvagnstrafiken om från Götaälvbron till nybyggda Hisingsbron – förutsatt att inget oväntat sker under byggprocessens sista skeden. Då börjar nästa fas:

— Den västra gång- och cykelbanan öppnas efter spårstoppet. Vi kommer då också att färdigställa gång- och cykelbanan på den östra sidan av bron och anpassa den för att Platinan och kvarteret Kromet ska kunna byggas, , säger Alexandra Wattwil, pressansvarig på Trafikkontoret.

Så ska Hisingsbron se ut när området är färdigt. Foto: Stadsutveckling Göteborg

Sedan är den gamla brons dagar räknade:

— Götaälvbron ska rivas, först därefter kan Hisingsbron göras helt klar. Då färdigställs bland annat ledverk och dykdalber i farleden, mindre arbeten på bron, markarbeten runt bron och trapptornen. Hållplatserna vid Nordstan kommer också att färdigställas efter spårstoppet, säger Alexandra Wattwil, pressansvarig på Trafikkontoret.

Spårstoppet över Götaälvbron pågår mellan mitten av juni till mitten av augusti, men redan i slutet av maj stängs uppfarten från Nils Ericsonsgatan av. Om allt går enligt plan ska spårvagnarna alltså börja trafikera Hisingsbron den 16 augusti.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: