Sommartips: Utforska Hisingens bronsålderssund – gick rakt över ön

Den grå granit i omgivningarna mellan Fåglevik och Björlanda Kile ger en idé om hur området kan ha sett ut för 3 000 år sedan. Under bronsåldern gick man däremot inte vandringsleder här – utan åkte oftast med båt. Varför? Jo, under den perioden gick ett livligt trafikerat sund rakt över det som är dagens västra Hisingen.

Eftersom havsvattennivån var omkring 10 meter högre än i dag under bronsåldern kundet man ta båt från Arendal i söder upp till Björlanda Kile i norr. Vi vet att området var väl befolkat från alla de fornminnen som upptäckts här genom åren, som framför allt härrör från bronsåldern, enligt Länsstyrelsen.

I dag är stora delar av den dalgång som varit ”bronsålderssundet” en bebyggd dalgång.

Väl bevarat bronsålderslandskap – som du kan upptäcka

Industrier har i första hand brett ut sig över dalgången under 1900-talet och det som tidigare var bronsåldersmänniskornas boplatser går inte att besöka till fots. Men i den norra delen, i Torslanda-Björlanda finns ett område med bevarat landskap där man kan vandra omkring och uppleva naturen som den var för 3000 år sedan. Strax öster om Fåglevik finns det bevarade området där dagens öppna odlingslandskap sannolikt påminner starkt om det betade landskap som fanns här för 3000 år sedan, enligt Länsstyrelsen.

Två gårdar i södra delen av området håller markerna öppna med åkerbruk och bete.

LÄS MER: Bildextra: Här grävs det historiska Hisingen fram “Gravar med brända ben”

I den bevarade delen av bronsålderssundet mellan Fåglevik och Björlanda Kile finns det ett 60-tal fornlämningar av olika slag. Här hittar man främst boplatser, men även rösen och tomtningar. På bergen längs sundets stränder har träffat på hela 35 gravar, stora rösen, långrösen och små stensättningar. Intill bergen, inte långt från där sundets strand låg på bronsåldern, finns sju boplatser.

Så även för 3000 år sedan ville och framför allt behövde Hisingsborna bo nära vattnet.

Kartan är gammal och visar inte alla byggnader i närområdet, men markerar promenadslingorna på ett bra vis.

Massor av arkeologiska fynd i området

Senare tiders tillfälliga boplatser, tomtningarna, finns främst på Hisingens ”fastland” innanför ön Välkommen och på Stora Hästholmen, beskriver Länsstyrelsen området. Tomtningar är vallar eller murar efter enkla kojor som troligen använts i samband med fiske.

I samband med att dalgången exploaterades så grävdes många av områdets fornlämningar ut vilket gett ökade arkeologiska kunskaper och bland de fynd som gjordes finns resterna av två stockbåtar och en boplats med spår efter ett 30 meter långt och tio meter brett långhus. Väggarna bestod av två–tre meter tjockt lager grästorvor. Man har också funnit spår av bronsgjutning, skriver Länsstyrelsen om området.

Inom området finns sju stora rösen med en diameter på 10–16 meter. I flera av dessa har man funnit kallmur och hällar som tyder på förekomsten av kistor.

Så besöker du Bronsålderssundet

Vid Gamla Lillebyvägen 52 finns en liten parkering, där man kan ställa sig när man ska vandra leden norrut mot havet och uppleva Bronsålderssundet. Det finns skyltning i området, men även om den är informativ så är den delvis lite sliten och gammal så att ha med sig en smartphone med GPS och karta skadar inte för att hålla kursen om man kommer bort från stigarna i området.

De som bor i området har betesdjur i området, bland annat getter, så visa respekt för omgivningen. Håll hundar kopplade, skräpa inte ner efter dig och parkera på ovan angivna plats – så blir ditt besök i området en positiv upplevelse för alla.

Nedan kan du se lite mer av området, dokumenterat 2013-2014 av YouTube-kontot BikeTommy999.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: