Vad säger siffrorna: Är Hisingen en trygg del av Göteborg?

Varje gång ett grovt brott eller våldsbrott begås någonstans på Hisingen blossar debatten om trygghet upp till ytan. Den senaste tiden har frågan debatterats vilt i flera trådar i ”Vad händer på Hisingen?” på Facebook. Men vad säger siffrorna: Är Hisingen en trygg del av Göteborg?

I sommar har två debatter blossat upp om tryggheten på Hisingen i HelaHisingens Facebook-grupp ”Vad händer på Hisingen?”. Först lyftes frågan till kvinnor på Hisingen, ifall de känner sig trygga när de är ute och promenerar/joggar på kvällen. Några dagar senare vände en annan användare på frågan och ställde den till män.

Som svar på dessa trådar har väldigt många olika bilder av verkligheten framkommit. En del känner sig otrygga, många känner sig trygga och inte särskilt förvånande så påverkar vilken del av Hisingen som man rör sig i svaren en hel del. Men även geografiskt finns olika bilder av var på Hisingen det känns tryggt eller otryggt. Däremot är det tydligt att kvinnor känner otrygghet på ett helt annat sätt än vad män gör, vilket inte är särskilt förvånande det heller.

Så vad säger statistiken om saken?

Om man bortser från genusaspekten och ser till brottsligheten totalt sett på Hisingen – vad blir resultatet? Är det en otrygg del av Göteborg? Och hur är utvecklingen jämfört med några år sedan? Vi tog fram Göteborgs stads egen statistik i ämnet för att se hur antalet brott utvecklat sig i de olika stadsdelarna på Hisingen – men även hur Hisingsborna faktiskt upplever saken när Göteborgs Universitet ställer frågan.

Här är mängden brott i Göteborgs stads tidigare stadsdelsnämnder (som upphörde vid årsskiftet 2020-2021 när staden omorganiserade sig) när man utjämnat för befolkning. Alltså har man räknat på antal anmälda brott per 100 000 invånare i stadsdelen, så att det blir jämförbart mellan stadsdelarna som har olika många invånare. Utan en sådan utjämning blir det logiskt sett så att fler brott anmäls i de stadsdelar där många bor, jämfört med sådana stadsdelar där få invånare bor.

Antal brott per 100 000 invånare i Göteborg, uppdelat på de tio stadsdelsnämnder som fanns fram till årsskiftet 2020/2021.

Om man bortser från trenderna i tid, utan bara ser på statistikens senaste år 2019, blir topplistan över stadsdelarna med flest anmälda brott som följer:

Flest anmälda brott – stadsdelar i Göteborg (per 100 000 invånare)

 1. Centrum
 2. Majorna-Linné
 3. Lundby (Hisingen)
 4. Östra Göteborg
 5. Askim-Frölunda-Högsbo
 6. Angered
 7. Norra Hisingen
 8. Örgryte-Härlanda
 9. Västra Hisingen
 10. Västra Göteborg

Här kan man se att den centrala delen av Göteborg, med krogstråk och shoppingområden kring Järntorget/Långgatorna, Brunnsparken/Avenyn och Backaplan/Kville plockar topplaceringarna. Att det är väldigt mycket folk är i rörelse på de här platserna och drar upp andelen brott som begås här, så människor från alla stadens stadsdelar tar sig in till de centrala delarna av staden där shopping, pubar, nattklubbar – men även pengar är i rörelse.

Göteborgs stad själva skriver en kommentar till siffrorna:

”Tabellen visar att stadsdelen Centrum står för flest antal anmälda brott per 100 000 invånare. Många människor rör sig i stadsdelen. Där finns också ett stort nöjesutbud. De anmälda brotten har generellt sett minskat över tid, även om det i några av stadsdelarna skett en liten ökning 2019.”

Anmälda brott på Hisingens stadsdelar över tid (per 100 000 invånare)

Om man däremot bryter ut stadsdelarna på Hisingen och jämför siffran för antal anmälda brott 2015 med samma siffra 2019 ser vi att de anmälda brotten minskat i samtliga områden.

 1. Lundby: 19 649 (2015) – 14 255 (2019) = 5 394 färre anmälda brott
 2. Norra Hisingen: 12 245 (2015) – 9 816 (2019) = 2 429 färre anmälda brott
 3. Västra Hisingen: 9 842 (2015) – 8 352 (2019) = 1 490 färre anmälda brott

Detta är alltså antal brott på ett helår (per 100 000 invånare) som bor i stadsdelen. Här kan vi konstatera att den anmälda brottsligheten mellan 2015 och 2019 har sjunkit kraftigt.

Störst är minskningen i Lundby, men då även från högst nivå, då detta är Hisingens centrala del med shoppingcenter (Backaplan, Eriksbergs köpcentrum) och krogstråk (Kvillestan, Eriksbergskajen) och därför ”för med sig” väldigt mycket människor i rörelse. Men även ute i stadsdelarna minskar brottsligheten över tid.

Norra Hisingen (den stadsdelsnämnd som bestod av Backa, Tuve och Säve) såg en kraftigare minskning av brottsligheten än Västra Hisingen. Västra Hisingen (som bestod av Torslanda och Biskopsgården) har däremot färre anmälda brott per capita, alltså en lägre nivå från första början.

Kraftig minskning av anmälda brott på Hisingen

Om man ser till hela Hisingen kan man konstatera att det anmäldes klart färre brott 2019 än det gjordes 2015. 2019 anmäldes det 9 313 färre brott på Hisingen (per 100 000 invånare) vilket är en minskning med otroliga 22,4 procent.

Anmälda brott Hisingen (Samtliga stadsdelar, per 100 000 invånare)
2015: 41 736
2019: 32 423

Värt att flika in här är att denna period är då det rätt brutala gängkriget mellan Backagänget och Biskopsgårdens olika gänggrupperingar pågick. Även kriget mellan gatugäng i Norra och Södra Biskopsgården pågick under den här perioden, exempelvis med skjutningen på Vår Krog & Bar där flera personer dödades.

Perioden 2015-2019 har alltså inte varit fri från gängrelaterad brottslighet eller grova brott och mord, snarare tvärtom. Men trots detta kan man alltså se att den totala brottsligheten på Hisingen minskar rätt dramatiskt.

LÄS MER: Polis på Hisingen: 0,5% av de boende i Biskopsgården är kriminella som påverkar tryggheten negativt

Hur upplever göteborgarna tryggheten?

Om man frågar göteborgarna hur de upplever saken, då? SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör det med jämna mellanrum undersökningar som bland annat tar upp detta. Frågan lyder: ”Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning”.

Figuren visar anden som svarat helt riktigt eller delvis riktigt.

Lundby, Hisingen: 57 procent
Norra Hisingen: 55 procent
Västra Hisingen: 51 procent

Det är här det blir paradoxalt, kan man tycka. Där flest brott anmäls på Hisingen – i Lundby – är andelen medborgare som tycker att Göteborg trygg och säker stad högst, med 57 procent. Lägst är den för Västra Hisingen, där 51 procent svarar att Göteborg påståendet är helt eller delvis korrekt.

Alltså: Där flest brott anmäls tycker medborgarna att staden är tryggare än där minst brott anmäls.

SOM-institutet bryter även ner frågan till hur man ser på sin egen stadsdel. Då blir skillnaderna mindre, men andelen som svarar att de helt eller delvis känner igen sig i att det är en trygg stadsdel blir klart högre.

Lundby, Hisingen: 77 procent
Norra Hisingen: 76 procent
Västra Hisingen: 76 procent

Frågan lyder: ’Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning’. Skalan går från 1 (helt felaktigt) till 5 (helt riktigt). Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Indexet är ett additivt index som går mellan 0-100 bestående av påståendena ’Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde’, ’Jag undviker att gå ut ensam på kvällen i mitt bostadsområde’, Jag är orolig för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt i mitt bostadsområde’ och ’Gängrelaterad brottslighet är ett problem i mitt bostadsområde’. Påståendena har anpassats efter positivt/negativt ställda då indexet skapats.

En slutsats är att man är mer trygg i sitt eget område än vad man är överlag. Fler svarar positivt kring tryggheten kring där de bor än vad de är positiva till påståendet att Göteborg som helhet är en trygg stad.

Så även om dessa siffror inte besvarar om människor bör känna sig trygga där de bor på Hisingen, kan vi konstatera att det totala antalet brott minskar och att människor på Hisingen i största utsträckning känner sig trygga – särskilt i jämförelse med Göteborg i stort.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Om SOM-undersökningen

SOM-undersökningen genomfördes för tredje året i rad 2018. Undersökningen besvarades av slumpmässigt utvalda invånare mellan 16 och 85 år. Av det ursprungliga urvalet på totalt 5000 personer var det 2 541 personer som besvarade formuläret, antingen i form av en pappersenkät eller via internet. Den senaste undersökningen hade en svarsfrekvens på 53 procent.

LÄS MER: