Varningen: Därför kan det bli elbrist på Hisingen

Volvo Cars, AB Volvo, ST1 och Preem är de fyra största industrierna på Hisingen – sett till elkonsumtion. De här företagens framtidsatsningar skapar nu oro för elbrist hos Göteborgs energi:
— Elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste framtidssäkras. Om vi inte agerar nu kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin, liksom framtidsinvesteringar i till exempel vätgas att bli omöjliga att genomföra, säger Alf Engqvist, VD.

I måndags träffade Göteborg Energis VD, Alf Engqvist, näringsminister Ibrahim Baylan. På mötet, som anordnades av Västsvenska Handelskammaren, gav Göteborg Energi ett konkret förslag till ministern om hur man kan säkra elnätskapaciteten i regionen.

— Stamnätsägaren Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött. Tas inte beslut om nödvändiga investeringar i elnätet är det en överhängande risk att framtidsinvesteringar i industrin hamnar på andra ställen är i göteborgsregionen. Och då är alternativet oftast inte på andra ställen i Sverige utan utanför Sveriges gränser. Med vårt förslag kan elnätskapaciteten i regionen fördubblas, säger Alf Engqvist.

Vill bygga 18 kilometer ledning mellan Älvängen och Hisingen

Rent konkret innebär förslaget att en ny 18 kilometer lång 400 kV-stamnätsledning skulle byggas mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen. Detta skulle ge Göteborgsregionen en effektökning på 1 GW, vilket motsvarar en fördubbling av dagens kapacitet.

Den föreslagna 18 kilometer långa ledningen. Karta: Göteborgs energi

Göteborgs Energi uppskattar kostnaden för projektet till omkring tre miljarder kronor. Det skulle motsvarar fem procent av Svenska Kraftnäts föreslagna investeringar för perioden 2020-2029.

— Om det här förslaget genomförs har vi säkrat kapaciteten för lång tid framåt och den förnybara omställningen inom petrokemi, sjöfart och fordonsindustri i Göteborg kan fortsätta. Det är viktigt att agera medan det fortfarande finns tid. Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med berörda parter för att gemensamt komma vidare i processen, säger Göteborgs Energis VD Alf Engqvist i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: