Göteborgs hamns nya miljardsatsning: 220 000 m2 terminal med 460 meter ny kaj

Nyligen slutbesiktigades ”etapp 1a” i bygget av en ny 220 000 kvadratmter stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget som pågått i 16 månader redan är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn. Hösten 2018 inleddes arbetet med att slå ner 1500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av … Fortsätt läsa Göteborgs hamns nya miljardsatsning: 220 000 m2 terminal med 460 meter ny kaj