Göteborgs hamns nya miljardsatsning: 220 000 m2 terminal med 460 meter ny kaj

Nyligen slutbesiktigades ”etapp 1a” i bygget av en ny 220 000 kvadratmter stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget som pågått i 16 månader redan är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn.

Hösten 2018 inleddes arbetet med att slå ner 1500 pålar genom havsbotten ner i berggrunden, för att stabilisera inför bygget av sprängstensvallar runt Arendalsviken. Under de 16 månader som gått sedan dess har man också bland annat sprängt ner Aspholmen och vallat in Arendalsviken ovanpå pålningen.

– Vi är väldigt nöjda med jobbet som gjorts i den här etappen och en godkänd besiktning är en bekräftelse på det. Arbetet har fortlöpt bra, mycket tack vare gott samarbete med den närliggande terminaloperatören Gothenburg Roro Terminal och huvudentreprenören NCC som båda varit positiva och lösningsorienterade, Eduardo Epifanio, projektledare för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Här byggs Göteborgs hamns nya terminal. Längst upp till höger i bilden ser man Älvsborgs fästning och på vänster sida löper Arendalshamnen på Hisingen. Den nya terminalen ska stå klar 2025. Foto: Google.

Nästa steg: Kulle ska sprängas

Nu har man inlett en ”plansprängning” av den intilliggande Södra kullen. Plansprängning innebär sprängning i öppet schakt till djup mindre än eller lika med 0,7 meter under befintlig bergyta. Enligt Göteborgs hamn möjliggör detta för nya terminalytor, samtidigt som sprängstenen från Södra kullen kommer att användas som fyllnadsmaterial i invallningen för att skapa ytterligare terminalytor.

Göteborgs hamn beskriver den nya terminalen är en ”viktig del av hamnens långsiktiga expansionsplaner” och ska stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad. Terminalen beräknas stå färdig 2025, men delar av ytorna kan tas i bruk tidigare än så.

Fakta: Arendals nya hamn

Storlek av terminal: 220 000 kvadrameter
Kajlängd: 460 meter
Djupgående vid kaj: Tolv meter
Tidvatten- eller isrestriktioner: Nej
Möjlig järnvägsanslutning: Ja
Investeringsstorlek: Cirka en miljard kronor.

Fakta: Göteborgs hamn AB.