Här är tiderna för broöppning av nya Hisingsbron – sex fasta tider per dygn

Den nya Hisingsbron färdigställdes och togs i bruk 2021. Eftersom Hisingsbron har en lägre segelfri höjd än Götaälvbron – 12 meter jämfört med 18,3 meter – kommer många segelbåtar inte under bron i nedsänkt läge. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret vid Göteborgs Stad har nu därför gemensamt enats om hur Hisingsbron ska öppnas för fritidssjöfarten. … Fortsätt läsa Här är tiderna för broöppning av nya Hisingsbron – sex fasta tider per dygn