Här är tiderna för broöppning av nya Hisingsbron – sex fasta tider per dygn

Den nya Hisingsbron färdigställdes och togs i bruk 2021. Eftersom Hisingsbron har en lägre segelfri höjd än Götaälvbron – 12 meter jämfört med 18,3 meter – kommer många segelbåtar inte under bron i nedsänkt läge. Trafikverket, Sjöfartsverket, Västtrafik och trafikkontoret vid Göteborgs Stad har nu därför gemensamt enats om hur Hisingsbron ska öppnas för fritidssjöfarten.

Förutom fasta öppningstider varje dygn, året runt kommer bron att öppnas vid ytterligare tillfällen på helgdagar och under sommartid (se faktarutan nedan).

Öppningstider för handelssjöfart

Broöppning sker endast förutsatt att minst en båt har begärt öppning, enligt följande tider:

Vardagar: Kl. 00.00 – Kl. 06.00; Kl. 09.00 – Kl. 15.00; Kl. 18.00 – Kl. 24.00 Helgdagar: Kl. 00.00 – Kl. 24.00

Öppningstider för fritidssjöfarten 

Broöppning sker endast förutsatt att minst en båt har begärt öppning, enligt följande tider:

För mer info om broöppningar se Trafik Göteborg för aktuella uppgifter.

Spärrtider
Under de så kallade spärrtiderna – det vill säga helgfria vardagar klockan 06.00-09.00 samt klockan 15.00-18.00 – tillåts ingen broöppning för vare sig fritidssjöfart eller yrkessjöfart. Syftet är att kollektivtrafik och övrig trafik på bron då ska ha full framkomlighet.

Övrigt om broöppningarna
Broöppning sker endast under förutsättning att minst en fritidsbåt är på plats och behöver öppning.

Varje broöppning kommer att vara i cirka 4-8 minuter. Om inte samtliga fritidsbåtar då har hunnit passera innan bron stängs så kan bron vid behov öppnas igen efter 30 minuter, förutsatt att detta inte inskränker på ovan nämnda spärrtider.

De fasta öppningstiderna kommer i möjligaste mån att synkroniseras med Marieholmsbroarna, så att fritidsbåtar hinner passera både Hisingsbron och Marieholmsbroarna.

Tillfälliga angörningsplatser för de fritidsbåtar som inväntar broöppning kommer att finnas vid Göteborgsoperan samt Ringön.

Mer detaljerad information om hur Hisingsbron kommer att öppnas för fritidssjöfarten finns hos Trafik Göteborg, på sajten trafikgoteborg.se, berättar Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: Hisingsbron

Hisingsbron är en så kallad lyftbro som förbinder Hisingen med fastlandet.

Bron är byggd i stål och betong och består dels av brodelen ”Arpeggio”, dels av en anslutande kollektivtrafikbro samt Stadstjänarebron. Bron kallas i sin helhet för Hisingsbron.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När bron står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter.

De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Hisingsbron har två vanliga körfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor.

Fakta: Göteborgs stad

LÄS MER: