Här sluter föreningslivet upp för Biskopsgården: ”Ett av de mest stigmatiserade bostadsområdena i Göteborg”

Föreningarna i Biskopsgården slår sig samman för att skapa något positivt bland de negativa rubrikerna om stadsdelen. 26:e september har de ett möte med temat “Hur lyfter vi Biskopsgården tillsammans?”.
— På heldagen bildades åtta arbetsgrupper som nu ska jobba vidare med specifika frågor som handlar om Biskopsgårdens framtid, säger Rebecca Sutton till HelaHisingen.se.

En arbetsgrupp som är finansierad av Delmos (Delegationen mot segregation) anorndade en deldag för föreningar i Biskopsgården i slutet av september. Föreningen Biblioteksvännerna i Biskopsgården har sökt stödet från Delmos, tillsammans med flera andra ideella föreningar i stadsdelen. Arbetet bygger vidare på nätverket ”Lyft Orten”:s arbete för att samla och lyfta föreningslivet i Biskopsgården.

— Biskopsgården är ett av de mest stigmatiserade bostadsområdena i Göteborg, och har blivit ökänd genom ensidig mediarapportering om gängkriminalitet, våld och droger. Allt positivt som sker i här lyser med sin frånvaro i media. Vi vill genom vårt arbete lyfta fram att det är föreningarna som står för en stor del av allt det positiva som sker här i Biskopsgården! Det finns så otroligt mycket kraft, kreativitet och engagemang för vår stadsdel, och vi tycker att det borde uppmärksammas och stöttas mer!, säger en av arrangörerna Rebecca Sutton.

Föreningar i Biskopsgården träffas för att skapa positiva mötesplatser i stadsdelen.

“Hur lyfter vi Biskopsgården tillsammans?”

Vad har resultaten blivit av ert arbete hittills?

— Vi håller på att skapa en föreningskatalog och en hemsida där föreningar i Biskopsgården ska presenteras med text och bild. Vi ordnar också flera så kallade föreningssafari-dagar, då allmänheten bjuds in att besöka föreningar i Biskopsgården. Vi ordnade heldagen den 26e september, med temat “Hur lyfter vi Biskopsgården tillsammans?”. På heldagen bildades åtta arbetsgrupper som nu ska jobba vidare med specifika frågor som handlar om Biskopsgårdens framtid.

Så var är det för grupper som ska jobba vidare för att påverka bilden av stadsdelen – men även stärkandet av det interna föreningelivet? Just nu tar nätverket fram de svaren:

— En grupp ska jobba vidare med ett mediaprojekt, en grupp ska jobba med frågan hur föreningslivet i Biskopsgården kan stärkas och stöttas, en grupp ska utforska hur föreningslivet ytterligare kan stötta de unga i Biskopsgården, en grupp ska jobba med ett hälsoprojekt, med mera. Det var så kul att se de föreningsaktiva personerna samarbeta med varandra och komma på nya idéer! Vi håller också på att genomföra gruppintervjuer med föreningarna, som senare ska resultera i en rapport som berättar om de föreningsaktivas kunskap om de lokala behoven – vad tycker de att Biskopsgården behöver mer, och mindre, av? Och vad behövs för att vi ska komma dit? Rapporten kommer fungera som underlag för fortsatt utvecklingsarbete, säger Rebecca Sutton.

Föreningarna i Biskopsgården vill locka till sig inspiratörer.

”Vill bjuda in inspirerande personer”

Vad hoppas ni göra framöver?

— Eftersom det var så lyckat att ordna en mötesplats för föreningarna där de kunde samarbeta, håller vi nu på att planera fler föreningsträffar. Vi kallar det för “föreningsfika”. Vi vill bjuda in inspirerande personer som kan dela med sig av sina kunskaper, till exempel kring hur föreningar kan söka stöd och bidrag. Föreningsfikorna kan också bli en plats där föreningarna kan jobba vidare i sina arbetsgrupper, och skapa nya samarbeten.Vi hoppas också att kommande föreningskatalog och hemsidan kan bidra till att fler hittar till föreningslivet här, och kan engagera sig för Biskopsgårdens framtid!, säger en av arrangörerna Rebecca Sutton.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: