11 miljarder: Så ska Göteborgs förorter bort från polisens lista över ”särskilt utsatta områden”

Kommunala Framtidenkoncernen satsar 11 miljarder kronor på ökad trygghet och utveckling i Biskopsgården och fem andra områden i Göteborg. Målet är att de allihop ska bort från polisens lista över så kallat ”särskilt utsatta områden”.

Förutom Biskopsgården är det Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered som får del av satsningen som Göteborgs fullmäktige tog beslut om i somras.

— Det är väldigt positivt att politikerna så här tydligt har satt ner foten. Ambitionsnivån är hög, men det här är absolut görligt, säger Familjebostäders nytillträdde distriktschef i Bergsjön, Christian Nilsson i ett pressmeddelande.

För att klara uppdraget har Framtidenkoncernen, där Familjebostäder och övriga kommunala bostadsbolag i Göteborg ingår, beslutat om en strategi med två huvudpunkter. Dels en ökad satsning på förvaltning – så kallad superförvaltning, och dels stadsutveckling genom att bygga nytt och renovera befintliga bostäder.

Nolltolerans mot kriminell verksamhet

Den extra satsningen på förvaltning har som mål att öka tryggheten i området. Strategin innehåller några konkreta mål som fastighetsbolagen ska leva upp till. Det handlar bland annat om att finnas närvarande i bostadsområdet alla dagar i veckan, att trygghetssäkra fastigheterna, att åtgärda klotter och skadegörelse inom 24 timmar, minska nedskräpning sopsortering och att ha nolltolerans mot kriminell verksamhet.

— En hel del av det vi ska uppnå går i linje med hur vi har arbetat här i Bergsjön sedan några år. Vi har redan haft en ökad satsning på förvaltning som vi ser har gett resultat. Vi har också trygghetsvärdar på plats alla dagar. Och nu ska vi höja ribban ytterligare. Till exempel ska vi framöver även ha vår egen områdespersonal tillgängliga i bostadsområdena sju dagar i veckan.

”Hyresgästernas synpunkter är jätteviktiga”

Riktiga hyresförhållanden – att få bort olaglig andrahandsuthyrning, sopsortering utan nedskräpning och ökad trygghetsdialog är andra konkreta mål i superförvaltningen.

— Hyresgästernas synpunkter är jätteviktiga för att vi ska nå våra mål. Vi jobbar sedan länge med bland annat trygghetsvandringar och trygghetsdialoger. Att utöka det här arbetet och dialogen med våra hyresgäster är en av de saker vi nu satsar på, säger Christian Nilsson.

7,5 av de 11 miljarderna kommer att gå till nyproduktion och renoveringar som är en viktig del i utvecklingen av områdena. Familjebostäder genomför sedan flera år omfattande renoveringar av sitt bestånd i Bergsjön och det arbetet fortsätter. Och Framtidens byggbolag är en av alla aktörer som planerar och bygger nytt Bergsjön.

Satsning på särskilt utsatta områden

Arbetet med satsningen på särskilt utsatta områdena har än så länge bara inletts. Familjebostäder håller som bäst på att planera hur den ska genomföras och kunna landa i konkreta och genomförbara åtgärder som ger resultat. Ett fastighetsbolag kan inte ensamma vända utvecklingen i ett område. Men förhoppningen är att den samverkan med andra fastighetsbolag, kommunen, civilsamhället och lokala aktörer som redan finns ska intensifieras.

— Jag hoppas vi med den här stora satsningen ska kunna gå före och bidra med energi i så att vi tillsammans når målet om att Göteborg om fem år överhuvudtaget inte finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

— Otroligt värdefullt! Redan nu är det ordentlig snurr i Bergsjön och många vill vara med och göra skillnad: bättre förvaltning, mindre nedskräpning, fler bostäder, fler mötesplatser, större möjligheter för unga… och här kommer Familjebostäders extra engagemang också betyda mycket, säger Pernilla Hallberg från Bergsjön 2021, ett samarbete mellan fastighetsägare för utveckling av Bergsjön i ett pressmeddelande.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Christian Nilsson är ny distriktschef för Familjebostäder I Bergsjön och hoppas mycket på Framtidenkoncernens statsning på området.

FAKTA: 11 miljarder på särskilt utsatta områden i Göteborg

De kommunala fastighetsbolagen inom Framtidenkoncernen satsar tillsammans 11 miljarder kronor på trygghet och utveckling av så kallat särskilt utsatta områden. Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder ska på fem år bidra till att vända utvecklingen i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Målet är att Göteborg år 2025 inte ska ha något område kvar på polisens lista över särskilt utsatta områden.