Framtiden osäker för Göteborgs varvskranar: ”Kostnaderna måste vägas mot nyttan”

Just nu gör Älvstranden Utveckling en översyn av de gamla varvskranarna i Göteborgs stad. Allt från Eriksbergs bockkran till Götaverkens gamla kranar i Lidholmshamnen ses över. Om domen är att de inte ”mår bra” – så kan vissa av dem komma att rivas:
— Vi måste som kommunalt bolag ta vårt ansvar, säger Ulrika Palmblad på Älvstranden Utveckling till HelaHisingen.se.

Kranarna i Göteborgs inre hamn räddades kvar 2015. Efter engagemang från lokala profiler som Ingvar Oldsberg gick Volvokoncernen, byggjätten Serneke och Stena Line gick in och betalade för att kranarna i Göteborgs hamn skulle bevaras.

Älvstranden Utveckling ansvarar för underhåll av kranarna fram till 2025. Ett avtal med Stena Line Scandinavia AB, AB Volvo och Serneke Group AB gör att tre av sex kranar i området kunnat leva kvar. De övriga har kommunen tagit hand om utan externa intressenter. Nu återstår att se om det får stå kvar:

— Översynen pågår nu, den ska resultera i ett förslag till handlingsplan för kranarna, som sedan planeras att gå upp till vår styrelse i höst/vinter. Översynen innefattar samtliga kranars fysiska skick, estimerade kostnader för renovering och underhåll samt kranarnas värde avseende kulturmiljö och stadsbild, säger Ulrika Palmblad på Älvstranden Utveckling.

TV-kändisen Ingvar Oldsberg engagerade sig i bevarandet av kranarna i Göteborgs hamn.

Tre av kranarna i Lindholmen köptes loss från ägarna, holländska varvsbolaget Damen, för sammanlagt ett par miljoner av ”Oldsbergs grupp”. De lokala företagen skänkte sedan tillbaka varvskranarna till Norra Älvstranden och Göteborgs stad. Kvar stod två osålda kranar vid det gamla skeppsvarvet, varav en var den största av dem alla.

Eftersom ingen visade intresse för att köpa dem såldes de till slut till den totala summan av en krona, har SVT Väst tidigare avslöjat.

Inget åtagande om att behålla kranarna

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling har nu hand om de gamla hamnkranarna, där vissa använts för att lossa och lasta fartyg på stadens kajer och andra för skeppsbygge och underhåll. Dels gäller det bockkranen i Eriksberg (som är ett byggnadsminne och därför fredad från att rivas efter översynen oavsett vad den kommer fram till), en kran i Kvillehamnen och kranarna i Lindholmshamnen (se bilden).

Götaverkens hamn på Lindholmen där flera hamnkranar står.

Men Älvstranden Utveckling har egentligen inget åtagande om att underhålla eller behålla kranarna de tar hand om, på sikt.

Ni har ju partners för tre av kranarna sedan tidigare, innebär det att de som har partnerskap betalar för dessa kranar?
— De betalade en engångssumma 2015 kopplade till avtal om underhåll och förvaltning till 2025 för tre av kranarna, säger Ulrika Palmblad.

”…samtliga kranar är i behov av renovering.”

Ulrika Palmblad på Älvstranden Utveckling

Är ett av alternativen att någon eller några av kranarna kan monteras ner om de är i för dåligt skick?
— Det är det som handlingsplanen ska utmynna i. Vi måste som kommunalt bolag ta vårt ansvar gentemot medborgarna både vad gäller säkerhet, ekonomi som kranarnas värde för staden. Att renovera och underhålla åtta kranar är kostsamt. Kostnaderna måste vägas mot nyttan både i det korta och långa perspektivet.

Behöver ni nya investerare som betalar för kranarnas underhåll?
— Vi har i dagsläget inte diskuterat behov av partners. Men samtliga kranar är i behov av renovering, säger Ulrika Palmblad på Älvstranden Utveckling.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: