Här väntas trafikkaos från/till Hisingen i sommar – därför stängs två körfält av

Bilister och bussresenärer får räkna med längre restider till och från Hisingen i vår och sommar – när Älvsborgsbron ska renoveras (igen!). Den 16 april startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron och då får man räkna med trög trafik, särskilt under morgon och eftermiddag

När man är över 50 år som Älvsborgsbron behöves regelbunden restaurering för att hålla en godkänd standard. Därför fortsätter de arbeten som redan pågått under två somrar och de som kör över Älvsborgsbron får räkna med omfattande underhållsarbete även i år, då den sista etappen om uppfräschningen genomförs, meddelar Trafik Göteborg.

Ett körfält stängs i varje riktning

Arbetet ska pågå dygnet runt från 16 april fram till den 29 augusti. Under den här perioden påverkas trafiken på flera olika sätt.

I år är det de två mittersta körfälten som stängs av, ett i varje riktning. Detta innebär att arbetarna på bron får trafik på båda sidor om arbetsområdet, så trafikanter uppmanas att respektera hastighetsgränsen och köra försiktigt. För allas säkerhet sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

En annan nyhet är att det vänstra körfältet i respektive riktning blir smalare än normalt – därför rekommenderas endast biltrafik att använda detta körfält.

Precis som förra året får trafiken från Västerleden, alltså från Mölndalshållet, samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Och trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, vilket betyder att det även i år inte sker några vävningar på bron.

Kartor: Här väntas köerna uppstå

I år ser det också lite annorlunda ut då arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt under flera månader. Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kommer att påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd. Trafikanter rekommenderas att köra på andra tider om man man möjlighet. 

Här väntas trafiken bli svårframkomlig på morgnarna. Klicka på bilden för större version.
Här väntas trafiken bli svårframkomlig på eftermiddagar. Klicka på bilden för större version.

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Trafikanter kan hålla sig uppdaterade om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Man ska inte heller glömma bort att man numera kan ta sig mellan fastlandet och Hisingen via nya Marieholmstunneln – om detta är ett bra alternativ beror såklart på vart man ska.

Påfarter stängs för bilar

Precis som tidigare år stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

LÄS MER: Då är Hisingsbron redo att öppna för trafik

De som brukar använda påfarten från Högsboleden för att komma upp på bron får istället välja Västerleden eller Oscarsleden, och de som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta sig ut på väg 155.

En annan sak som består är att busstrafiken från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras genom ett busskörfält. Samma sak gäller från Västerleden.

Gång- och cykelbana stängd

Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd sedan en tid tillbaka. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas man att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021.

Från den 9 maj kan man också välja gång- och cykelbanan på den nya Hisingsbron för att ta dig mellan fastlandet och Hisingen. Detta är en gång- och cykelbana som är bredare och lägre än den på Götaälvbron, skriver Trafik Göteborg.

Detta ska göras

I korta drag handlar underhållsarbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.

Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att kunna planera sina resor på bästa möjliga sätt.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: