Inflationen kan stoppa rivningen av husen – VD:n: ”Tiderna har förändrats”

Nästan hela kvarteret närmast Hisingens polisstation riskerar att rivas. Men enligt fastighetsägaren dröjer projektet på grund av inflationen.
— Vilken process det än blir så kommer vi kontakta hyresgästerna i så god tid som möjligt, säger Mikael Jansson, VD på Ivar Kjellberg Fastighets AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har gett bygg- och rivningslov för nästan ett helt kvarter i Kvillestan, något som Hela Hisingen rapporterat om tidigare. Den ansökande fastighetsägaren, Ivar Kjellberg Fastighets AB, planerar att bygga en ny, liknande men modern, fastighet på platsen.

— Det finns inget beslut som är taget på att vi ska riva byggnaden. Vi har genom lovet möjlighet att riva och bygga ett nytt hus. Vilken process det än blir så kommer vi kontakta hyresgästerna i så god tid som möjligt, säger Mikael Jansson, VD på Ivar Kjellberg Fastighets AB. 

Vad händer med hyresgästerna?
— En del hyresgäster har korttidskontrakt och en del har förstahandskontrakt. De hyresgäster som har förstahandskontrakt kommer vi erbjuda en ersättningslägenhet i vårt övriga fastighetsbestånd, självklart kommer vi följa det regelverk som gäller.

Är inget beslut taget – ”räntor och byggpriser har stigit kraftigt”

I Stadsbyggnadsförvaltningens rivningslov framgår att flera personer inom kommunen inte tycker att det är en bra idé att riva gamla landshövdingehus i Kvillestan. I ett yttrandet från Göteborgs stads kulturförvaltning skriver Dennis Axelsson, enhetschef och Kristian Jonsson, bebyggelseantikvarie:

”I Göteborg har sedan mitten av 1900-talet en allt för stor andel av de uppförda landshövdingehusen rivits. Fler rivningar likt den föreslagna i nu aktuell ansökan är inte acceptabla ur kulturmiljösynpunkt. De bevarade landshövdingehusen är starkt präglande för Göteborg, och i än tydligare grad på sina respektive stadsdelar – som Brämaregården.”

Nu återstår att se om och när Ivar Kjellberg bestämmer sig för att genomföra projektet.

Har ni tagit beslut om när ni ska riva?
— Som jag nämnde, så är inget beslut taget och vi ska undersöka vidare om det är möjligt att genomföra projektet. Bygglovsansökan har pågått under en längre tid och tiderna har förändrats sedan start. När man beaktar vad som har hänt med räntor och byggpriser som stigit kraftigt så är förutsättningarna annorlunda nu, säger Mikael Jansson, VD på Ivar Kjellberg Fastighets AB. 

Då har ni inte informerat hyresgästerna?
— Jo, de har fått information tidigare att fastigheterna står inför för ett omfattande upprustningsbehov. Vi kommer löpande informera hyresgästerna om hur processen fortgår.

De berörda fastigheterna går under beteckningarna Brämaregården 33:2, Brämaregården 33:3, Brämaregården 33:10, Brämaregården 33:11, Brämaregården 33:1.

Bor du i det drabbade kvarteret? Är du granne i Kvillestan? Vet du mer?
Tipsa oss: tips@helahisingen.se
eller skicka ett meddelande här!

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: