Norsk vätgas ska produceras på Hisingen: ”Ersätta fossil diesel”

Det norska energibolaget Statkraft planerar en anläggning för vätgas på Hisingen. Verket ska inledningsvis ha en kapacitet att producera två ton vätgas per dygn.
— Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag, säger Arvid Guthed på Göteborgs Hamn AB.

I samarbete med Göteborgs Hamn AB har Statkraft planer för en ny anläggning i hamnen. Den ska inrymma en tankstation samt ett mellanlager – och nu inleds förstudien som beräknas vara klar 2022.

— Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Ska minska koldioxidutsläppet med fyra ton per dag

Inledningsvis planeras att anläggningen ska kunna ha en kapacitet på fyra MW, vilket innebär en produktion på ungefär två ton vätgas per dygn. Det motsvarar ungefär 2 200 liter diesel – något som kan bidra till att minska koldioxidutsläppet med minst fyra ton per dag, skriver Göteborgs Hamn AB.

— Vi vet att det redan nu finns en stor efterfrågan i och kring hamnen att använda fordon som drivs av vägas. Flera aktörer står och stampar och vi är övertygade om att lokal produktion av vätgas kommer att innebära ett genombrott, säger Arvid Guthed i pressmeddelandet.

Tanken med anläggningen är att förnyelsebar el ska omvandlas till grön vätgas som därefter kan nyttjas vid lokalt behov eller säljas till externa köpare. Vätgasen kan lagras och därefter användas i olika transportslag.

Målet: Minska klimatutsläppen med 70 procent

Sveriges klimatmål för 2030 är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent. Liknande mål finns för Göteborgs hamn, där minskningen ska ske även för transporter till och från hamnen i hela Göteborgsområdet.

— Vi behöver tillgängliggöra en mix av fossilfria bränslen i Göteborgs hamn för att nå vårt klimatmål och på sikt bli fossilfria. Vi arbetar aktivt på flera fronter, bland annat genom Tranzero Initiative där landtransporterna har extra fokus och där är vätgas en viktig komponent, säger Arvid Guthed.

Fakta: Planerad vätgasanläggning i Göteborgs hamn
Kapacitet: 4 MW
Produktionskapacitet: ca 2 ton vätgas/dygn
Klimatreduktion: minst 4 ton CO2/dag
Planerad produktionsstart: mitten av 2023
Investering: ca 60 MSEK

Redaktionen
tips@helahisingen.se