Så förbereds Göteborgs hamn för världens största fartyg

Nu ska hamnen förberedas för att världens största oceangående fartyg ska kunna komma till Göteborg. Projektet Skandiaporten är i full gång.
— Vi följer tidplanen och ser fram emot att få sätta skopan i marken, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB.

Farledsfördjupningen ska bli 17,5 meter i Göteborgs hamn – i projektet Skanidaporten. Redan före jul lämnades tillståndsansökan in  till Mark- och miljödomstolen.
— Allt löper på enligt plan och inga oväntade synpunkter har dykt upp. Vi  ser med tillförsikt fram emot den fortsatta processen fram till huvudförhandling, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Skandiaporten som ska öppna för ännu fler stora lastfartyg att kunna anlöpa Göteborgs hamn. Foto: GÖTEBORGS HAMN

Börjar första kvartalet 2022

Byggstarten är tänkt att dra igång redan i början av nästa år.
— Vi följer tidplanen och ser fram emot att få sätta skopan i marken. Just nu arbetar vi  med tekniklösningar, kalkyler, riskanalyser och andra typer av förarbeten, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB i pressmeddelandet.

 Projektet finansieras av tre parter: Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB . De vill understryka betydelsen av en djupare hamn för svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Man har därför tagit fram en film som förklarar projekt arbetets gång från dagens 13,5 meters djup  till de kommande 17,5 meterna:

https://www.youtube.com/watch?v=7eHU3HhqWFY&list=PLyriJBhaVS4vtGr9ykhMoG_cgtPovHBPl

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: