Så ska koldioxid lossas från fartyg och pumpas ner 3 000 meter under havsbotten

CinfraCap illustration. Foto: GÖTEBORGS HAMN

Samverkansprojektet CinfraCap, fokuserat på att hitta en optimerad infrastruktur för transport av flytande koldioxid från anläggning till kaj, är ett av tre klimatvänliga projekt som valts till slutkandidater i IAPH2021 Sustainability Awards.

Världens hamnar har gått samman i ett gemensamt hållbarhetsprogram där tävlingen IAPH 2021 Sustainability Awards arrangeras. Av sextiofyra olika hållbara projekt har nu finalisterna valts ut av en av jury där samverkansprojektet CinfraCap är med i kategorin ”Klimat & Energi”, berättar Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.

LÄS MER: BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg

— Det är såklart stort och väldigt roligt och hedrande att CinfraCap har valts ut. CinfraCap är ett viktigt projekt i det stora klimatarbete vi har idag med att göra hamnområdet fossilfritt. Kan vi arbeta fram en bra affärsmodell så kommer CinfraCap att ha stor betydelse för arbetet med att minska koldioxidutsläppen, både i Sverige och även runt om i världen. Nu håller vi tummarna för att CinfraCap ska vinna i denna stora internationella tävling, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn AB.

Så funkar systemet

Beskrivning av illustration:
1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
3. CinfraCaps mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.

IAPH (International Association of Ports and Harbors) är världens största samarbetsorgan för internationella hamnar, med över 200 medlemshamnar i 90 länder världen över. Huvudkontoret ligger i Tokyo och organisationen har rådgivande funktioner åt bland annat flera FN-organ, skriver Göteborgs Hamn.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Fakta: CinfraCap

CCS, CarbonCapture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill parterna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja. CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel projekt inom satsningen Klimatledande processindustri, Preem CCS och ZEROC, samt även NorthernLights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan NordionEnergi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

Fakta: CCS

CCS, CarbonCaptureStorage, innebär att koldioxid fångas in och omvandlas till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas.

LÄS MER: