Aldrig förr har något så New York:igt byggts i Sverige – som detta på Hisingen

Jämförelsen är uttjatad. Ännu en svensk som letar efter likheter mellan våra städer, vår kultur och ”staden som aldrig sover”. Men sällan har det känts mer befogat. Här växer ett gäng stadskvarter fram som lika gärna hade kunnat vara en del av Midtown Manhattan, men ska byggas i Karlastaden längs Lindholmsallén – på Hisingen.

Med 031 framför hade 36 72 43 hade kunnat vara ett lokalt telefonnummer, men de tre siffrorna är i stället ett exempel på antal våningar som de höga husen har i Karlastaden. Förhandssnacket om den nya stadsdel som just nu växer fram vid Lindholmen har mest handlat om den högsta skyskrapan Karlatornet. Inte bara för att det blir nordens högsta hus – utan även på grund av de problem som skapat förseningar för bygget.

Men nu när bygget av skyskrapan rullar på för full så skiftar fokus kring Karlastaden lite mer mot helheten och främst mot kvarter Capella. Det består av två delar där Hemsö tillsammans med Serneke ska utveckla en fastighet för samhällsservice. Hemsö fastighets verksamhet består i att hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Capella – ett blandkvarter med bostäer, boenden och skola. Visionsbild: Serneke + T+E Arkitekter

Capella är namnet på den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken. Capella blir ett blandkvarter med bostäder på 17 våningar och troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende (Bostad med Särskild Service) samt vårdcentral. Nyligen stod det klart att Folkuniversitetet blir hyresgäst och kommer att flytta sina skolor Balettakademien och KV Konstskola hit.

— Vi ser fram emot en satsning på kultur och folkbildning som bidrar till att skapa en levande miljö i området, säger Stig-Olov Blixt, stiftelserektor vid Folkuniversitetet i Göteborg i ett pressmeddelande.

— Folkuniversitetet bidrar till en trygg och levande stadsdel i och med deras breda verksamhet som pågår under både dag- och kvällstid, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

Kvarteret Capella när det står klart. Visionsbild: Serneke.

Byggt under jord – nu startar bygget uppåt

I Capellas andra del utvecklar Tosito och Serneke 180 bostäder, både hyres- och bostadsrätter på fastigheten. Bostäderna ska byggas i två huskroppar, ett lamellhus på åtta våningar och ett punkthus på 17 våningar. Serneke påpekar i sitt pressmeddelande att bostäderna uppförs enligt miljöcertifiering Svanen och lägger till att det blir lokaler för kommersiella verksamheter i bottenplanen av husen.

Under 2021 har arbetet med garage och mediaförsörjning pågått till kvarteret men nu startar alltså även byggnationen av Capella ovan mark.

Ett av Karlastadens kvarter sett från sidan. Visionsbild: Serneke + T+E Arkitekter

— Det är väldigt kul att vi snart kommer att se ytterligare ett kvarter i stadsdelen förverkligas där kulturen kommer att ta en plats tillsammans med vård, omsorg, bostäder och kommersiella verksamheter. Allt för att skapa den blandstad som Karlastaden hela tiden haft som vision, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Som HelaHisingen.se berättat är gymkedjan STC en av de första kommersiella aktörer som gjort klart med flytt till det nya området på centrala Hisingen.

Tre byggnader byggs i samarbete med Balder

Vid sidan av den produktion av Karlatornet och dess podiebyggnad som är i full gång, planeras även för de tre byggnader som Serneke och Balder utvecklar i joint venture. De tre byggnaderna omfattar totalt cirka 45 000 kvadratmeter och kommer enligt initiala planer att byggas med mellan sju och 27 våningar och innehålla i huvudsak bostäder men även handel, butiker och kontor.

Visionsbild: Serneke

Det beräknade antalet lägenheter, som kommer att vara bostadsrätter, uppgår till cirka 450. Enligt planen kommer byggnationen av de aktuella husen att påbörjas under 2022 med beräknad start av inflyttning under 2024, meddelade Serneke. Totalt kommer Karlastaden bestå av åtta kvarter med omkring 2 000 bostäder – både hyres- och bostadsrätter samt kontor, butiker, restauranger och samhällsservice.

Så om Hisingen med Ringöns industriverksamheter och Kvillestans hipsterhak tidigare varit Göteborgs motsvarighet till Brooklyn i New York råder inget tvivel om vad som byggs i Lindholmen just nu. Här flyttar ”Manhattan” in inte bara på Hisingen, utan till Sverige. Nu återstår det att se om Karlastaden blir en stad som aldrig sover – eller om det likt felplanerade Eriksberg förvandlas till en kåkstad på kvällarna…

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: