Nytt vägarbete på Lundbyleden – hastigheten sänks

Ett nytt körfält ska byggas längs Lundbyleden för att förhindra det trafikkaos som väntar. Under arbetet kommer de befintliga körfälten att bli smalare och hastigheten ska sänkas.
— När trafiken, under våren 2022, leds om från Lundbyleden via Marieholmstunneln behövs ytterligare ett körfält i höjd med Brunnsbomotet, säger säger Fredrik Widman, Projektledare på trafikverket.

Från och med 1 oktober påbörjas de förberedande arbetena inför renoveringen av Tingstadstunneln. Den renoveringen ska börja under våren nästa år och beräknas ha stor trafikpåverkan med långa köer som följd, något som Hela Hisingen rapporterat om tidigare.

Körfälten blir smalare

Nu påbörjas alltså det förberedande arbetet – genom att bygga ett nytt körfält på Lundbyleden i höjd med Brunnsbomotet, riktning mot E6 och Marieholmstunneln. De ordinarie körfälten kommer då att bli smalare och därför sänks hastigheten till 30 kilometer i timmen under vardagskvällar och nätter mellan klockan 20 och 05.

Det nya körfältet läggs som en förutsättning för att trafiken under renoveringen av Tingstadstunneln kommer attt ledas om från Lundbyleden via Marieholmstunneln.

— När trafiken, under våren 2022, leds om från Lundbyleden via Marieholmstunneln behövs ytterligare ett körfält i höjd med Brunnsbomotet. Där är det idag enkelfiligt, vilket inte räcker till då de båda körfälten mot Tingstadstunneln stängs av och all trafik leds mot Marieholmstunneln. Arbetet är alltså ett sätt att upprätthålla framkomligheten under tiden vi renoverar Tingstadstunneln, säger projektledaren Fredrik Widman i ett pressmeddelande.

Pågår året ut – och fortsätter nästa år

Arbetet med det nya körfältet beräknas pågå året ut för att invigas under våren 2022. Men då kommer renoveringen av Tingstadstunneln att dra igång. Tidigare i år varnade trafikverket för att det här arbetet skulle innebära stora störningar för trafikanterna på Hisingen:

— Våra analyser visar att stora störningar i trafiken är att vänta. Vi gör allt vi kan för att minimera dessa, skrev då Trafikverket på sin hemsida.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER:

LÄS MER: