Allvarliga fel på Hisingsbron – tvingas stänga flera gånger i höst ”I otakt”

Nya bron som öppnades i år har fått en motig start. Foto: Trafik Göteborg

Bucklor och svetsfel upptäcktes på Hisingsbron när den öppnades för trafik för över fyra månader sedan. Trots det är felen inte åtgärdade. Dessutom har Hisingsbrons lyftspann redan fastnat vid flera tillfällen – något som gör att den behöver stängas för trafik under hösten.
— Generellt sett så på en öppningsbar bro får man räkna med att man utför justeringar och arbete på den under hela dess livslängd egentligen, säger Mikael Nummedal
projektchef för Hisingsbron.

Hisingsbron öppnade för trafik 9 maj och invigdes officiellt av kungen 5 september. Men redan när den skulle öppna för trafik upptäcktes bucklor och svetsfel i bron, något som GP tidigare rapporterat om.

— När vi upptäckte bucklorna kunde vi även se att det fanns svetsar som inte fanns med på trafikkontorets ritningar. Det visade sig att man gjort svetsar i konstruktionen som vi inte känner till. De var inte tillräckligt väl utförda, de uppfyllde inte kraven, säger Trafikkontorets projektchef Mikael Nummedal till Hela Hisingen.

LÄS MER: Oväntade missen i bygget av Hisingsbron – spelet bakom kulisserna: “Visste inte vad som var fel”

Varför gjordes svetsar som inte var med i era ritningar?
— De gjordes på grund av att man hade svårt att få konstruktionen plan. Man fick bucklor under tillverkningen. Det är inte ovanligt att en sådan konstruktion får bucklor i sig. Man kan åtgärda det antingen genom att värma eller skära upp plåten och svetsa den igen. Och det var det man gjorde.

Hur kan det finnas bucklor på en helt ny bro?
— Vår uppfattning är att de uppstått på grund av konstruktionsfel. I en del av lyftspannet har vi en inte helt korrekt utformning av stålkonstruktionen.

Lyftspannet har fastnat tre gånger – ska utredas

Svetsfelen är nu åtgärdade på entreprenörens egen bekostnad. Men varför har inte bucklorna åtgärdats direkt?
— Vi ska åtgärda dem och håller på med projekteringen av det utifrån försäkringsåtgärder.

Sedan invigningen har dessutom Hisingsbrons lyftspann fastnat tre gånger. Nu senast för två veckor sedan, vilket gjorde att det skapades långa köer för trafikanterna över bron.

Vad beror det på?
— Det beror på att de fyra lyftmaskinerierna som lyfter lyftspannet kommer i otakt. Ett problem vi upptäckte innan vi tog bron i drift. Vid det tillfället visste vi inte vad det berodde på, men nu har vi ringat in problemet.

Vilket är problemet?
— Det handlar om ett fel som uppstår i elektriska komponenter i bron. I början av sommaren bytte vi ut några komponenter och efter det senaste stoppet kommer vi göra en annan konfiguration som gör att vi bedömer att vi ska åtgärda felet. Det här är fyra lyftmaskinerier som måste lyfta lika snabbt. Det handlar om hur vi får de att lyfta samtidigt, säger Mikael Nummedal.

LÄS MER: Se bygget av Hisingsbron – på tre minuter

”Får förvänta sig störningar”

Under hösten förväntar man sig att det kommer uppstå störningar tills en lösning på lyftspannet har nåtts.

— Det har inte hänt på flera månader förrän nu senast för två veckor sedan. Vi vet var problemet finns och det kommer bli åtgärdat. Däremot är det en ganska avancerad konstruktion och man får förvänta sig störningar. Med tanke på brons komplexitet har vi haft relativt få störningar, däremot inte sagt att det inte är ett bekymmer.

Hisingsbron kommer att stängas nattetid för att justera kontaktledningarna för spårvagnarna så att de passar mot de fasta och öppningsbara brodelarna.

— Det görs under nätterna. Då behöver vi stänga av för trafiken, säger Mikael Nummedal.

Finns det någon risk för trafikanter att köra på bron?
— Nej det gör det inte. Det finns ingen risk att färdas på bron. Anledningen till att vi behöver åtgärda bucklorna är att vi måste få den livslängden på bron som vi vill ha. 120 år. Om vi inte åtgärdar felen blir livslängden kortare.

Hur ska ni se till att det här inte blir ett återkommande eller långvarigt problem?
— Generellt sett så på en öppningsbar bro får man räkna med att man utför justeringar och arbete på den under hela dess livslängd egentligen. Under inkörningsperioden har vi mer störningar än vi förväntar oss ha senare. Det beror på att vi inte har byggt en prototyp som vi kunnat testa. Den är byggd på plats och vi tar den i drift, då är det naturligt att vi får en del problem.

Vilka dagar och tider som bron kommer att stängas under hösten och vintern är ännu inte klart.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: