Här drar Göteborg ifrån andra svenska städer – trots pandemin

Göteborgs hamn är Sveriges i särklass största containerhamn. Nu har man växt sig ännu större i förhållande till andra hamnar både i Sverige och Europa. Det visar nyligen publicerad volymstatistik från Sveriges Hamnar och myndigheten Trafikanalys.

Göteborgs hamn ökade containervolymerna med 0,5 procent under 2020, samtidigt som nyligen sammanställd statistik från Sveriges Hamnar visar att de totala volymerna genom svenska hamnar gick ner med en procent, skriver Göteborgs hamn i ett pressmeddelande.

LÄS MER: BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg

Göteborgs hamn fortsätter därmed att växa på den svenska marknaden. I Sverige hanterades 1,6 miljoner tjugofotscontainers (TEU) totalt under förra året. Av dessa hanterades drygt 770 000, eller 48 procent, i Göteborgs hamn. Det innebär det att Göteborgs hamns marknadsandel ökade med en procentenhet jämfört med 2019.

— Vi har hållit öppet genom hela perioden, anlöpen har varit stabila och rederierna har prioriterat Göteborg. Även järnvägsoperatörerna har gjort ett jättejobb där vi lyckats öka andelen järnvägsburet containergods ytterligare. Hamnen totalt sett står för en tillförlitlighet som jag är väldigt stolt över, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Jämn balans i hamnen

Göteborgs hamn har dessutom en jämn balans mellan import- och exportvolymer vilket innebär att importerade containrar snabbt kan tömmas och användas för export och vice versa, något som gjort att den globala containerbrist som råder i världen inte slagit så hårt mot Göteborg.

Även ekonomiskt har det varit ett stabilt år för hamnen och omlastningsterminalen Sveaterminalen är färdig samt farledsfördjupningsprojektet Skandiaporten och nya terminalbygget Arendal 2 är två uppstartade satsningar där hamnen kunnat hålla uppe tempot genom pandemin.

Även i ett internationellt perspektiv har Göteborgs hamn klarat sig väl under året, där många av de andra internationella storhamnarna minskat kraftigt i volym. De 15 största hamnarna i Europa minskade i snitt 2,8 procent i containervolym under 2020.

— Vi är väldigt glada att vi kan stå för en grundstabilitet för svensk industri. Det är tråkigt att se när andra har det tufft, men samtidigt blir jämförelsen en indikation på att vi gör någonting – kanske till och med det mesta – rätt här i Göteborg, säger Elvir Dzanic i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: