I vinter byggs Hisingens nya ”stadsgata” – så påverkas bilister, cyklister och fotgängare

I månadsskiftet oktober/november börjar bygget av den nya ”stadsgatan” genom Hisings Backa. Trafikkontoret ska förvandla Litteraturgatan, som skär rakt igenom stadsdelen och binda samman den med den redan ombyggda delen av gatan omkring Selma Lagerlöfs Torg.

Tanken är att gatan ska få samma utformning som där det redan bytts om, med kollektivtrafikkörfält i mitten, nya gång- samt cykelbanor och rondeller. Under det här arbetet kommer tre busshållplatser att byggas om: Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen.

— När vi börjar bygga kommer vi främst beröra området kring Backa Kyrkogata och Backadalsgatan där vi kommer arbeta under cirka ett år, säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret.

Så först till sena hösten 2021 är arbetet med den första etappen klart. Men för att hela projektet ska stå färdigt räknar Trafikkontoret med att det kommer behövas ombyggnad av olika slag i området ända fram till 2023.

Hållplatser flyttas tillfälligt

Ombyggnationen kommer att påverka framkomligheten för alla trafikslag, fotgängare och kollektivtrafiken. Under den första byggetappen kommer hållplatsen Backa Kyrkogata att flyttas tillfälligt. Information om de nya tillfälliga hållplatserna kommer att sättas upp på de befintliga busshållplatserna och genom Västtrafiks olika informationskanaler.

Trafikkontoret har i början av oktober skickat ut vykort till de boende och verksamheter som finns nära Litteraturgatan där de får kännedom om projektet.

— I vanliga fall hade vi haft informationsträffar ute på plats och träffat berörda men i och med den pågående pandemin har vi inte kunnat säkerställa en sådan träff med max 50 personer och därmed blir informationen mer digital. Vi har därför tagit fram en film med information om projektet och påverkan på framkomlighet utifrån olika trafikslag, säger Rune Andersson till Goteborg.se.

Så här påverkas trafiken

På västra sidan av Litteraturgatan ska den nya gång- och cykelbanan byggas. Det ska bli dubbelriktad väg för bägge trafikslagen, som även fotgängare räknas som här.

Dessutom ska tre av gångtunnlar som går under Litteraturgatan och angränsande gator att fyllas igen. I stället ska fotgängare gå över Litteraturgatan vid övergångsställen.
I mitten blir det en bussfiler och sedan körfält för biltrafik vid sidan av dessa. Hastighetsbegränsningen kommer att ligga på 50 km/h.

Etapp 1 när ny cykelbana, bussgata och tillhörande hållplatser byggs under det kommande året. Så här kommer trafiken att påverkas under byggtiden:

Så här kommer fotgängare att ledas under byggtiden. Tryck på bilden för större version.
Så här kommer cyklister att ledas i området under byggtiden. Tryck på bilden för större version.
Så här kommer motortrafiken att ledas under byggtiden. Tryck på bilden för större version

Trafikkontoret kommer att skylta i det berörda området för att tydliggöra hur gång- och cykeltrafikanter ska röra sig förbi byggarbetsplatserna. Man uppmanar de som kan att välja andra vägar under byggtiden och varnar för att bil och busstrafik kommer få dela på ytor tills bygget är klart i området.

Se hela Göteborgs stads informationsfilm här.

Litteraturgatan i Backa ska bli stadsgata. Foto: Okidoki!Arkitekter

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: