Premiär redan i morgon: Så ser nya Brunnsparken ut – efter ombyggnaden

Tusentals Hisingsbor kommer mötas av en överraskning när de passerat älven och når till centrum på måndagsmorgonen. Under hösten och vintern har vi mötts av höga plank, avspärrade promenadvägar och ”ombyggnad pågår” i Brunnsparken. Nu är Göteborgs äldsta park färdigbyggd och öppen från måndagen 17 februari!

Stadens plan var att upprustningen av Brunnsparken skulle bli klar i månadsskiftet mellan mars och april, men arbetet har gått snabbare än planerat. Ombyggnaden är nu klar så parken öppnas för allmänheten igen redan i morgon, 17 februari. 

Så här beskriver Göteborgs Stad den nya parken:
”I den upprustade parken finns öppna och tydliga gångstråk för att göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena. Dessutom kommer det att finnas olika typer av belysning. Markbeläggning av marksten i granit ska underlätta framkomligheten och för den som vill slå sig ner en stund finns olika typer av sittplatser vid planteringslådorna och längs med kajen.”

”Sprakande höstfärger”

— Parken kommer också att bli grönare eftersom det finns fler planteringar med blommande växter och grönska. Det finns färre träd men av de gamla träden finns till exempel den stora karaktärsskapande almen kvar. Vi har planterat nya träd med kronor som släpper igenom ljus och som har vacker vårblomning och sprakande höstfärger, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen till Goteborg.se.

Så här ser nya Brunnsparken ut (från ovan) efter ombyggnaden. Foto: Göteborgs stad.

Utgångspunkten för Brunnsparkens upprustning har varit att behålla karaktären av en historisk park med raka symmetriska linjer. Med de nya planteringarna och träden kommer parken få en tydligare ”parkkänsla” enligt Göteborgs kommun, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Den officiella nyinvigningen av Brunnsparken blir 4 juni, när Göteborg fyller 399 år. Men innan dess återstår en del arbete – dock inte av den typen som håller göteborgarna borta.

— Under våren kommer vi att plantera perennerna i de stora planteringslådorna och sätta tillbaka kandelaberbelysningen från 1884 som restaureras, säger Johan Blomqvist. 

Kafé i Brunnsparken redan i sommar?

Planteringslådorna kommer att vara fyllda med granris fram till planteringen av perenner för att förhindra att fåglar sprätter ut jord och för att skapa en känsla av grönska.

Planen är även att det ska bli någon slags kaféverksamhet i parken till invigningen i sommar för att skapa en extra inbjudande miljö för nyfikna som vill komma och inspektera den ombyggda parken. Förberedelser har även gjorts för att kunna bygga en mer permanent kafélösning på platsen.

Det här är visionsbilden på hur nya Brunnsparken ska se ut i sommar.

Den fysiska upprustningen av Brunnsparken är ett bidrag i arbetet med att skapa trygga och tillgängliga allmänna platser i staden, vilket flera aktörer inom och utanför Göteborgs Stad arbetar med. Samverkan för ökad trygghet pågår mellan bland andra Göteborgs Stad, fastighetsägare, näringsidkare och polisen och det arbetet kommer att fortsätta.

Från Brunnsparken åker tusentals Hisingsbor hem efter jobb, skola och shopping varje dag. Spårvagnslinjerna 5, 6 och 10 avgår från och passerar knutpunkten, samt bland andra busslinjerna 16, 18, 19.