Besked efter beslutet att slopa färjeläge Slottberget – nytt färjeläge byggs vid nya Masthuggskajen

Efter chockbeskedet för Sannegårds- och Lindholmsborna att Västtrafik beslutat att deras närmaste färjeläge ska läggas ner vid årsskiftet 2025/2026 strös nu lite extra salt i såren – när fastlandet i stället får ett nytt färjeläge, alldeles intill redan befintliga Stenpiren…

Som HelaHisingen.se kunde berätta i början av mars har Västtrafik tagit beslut om att slopa en av hållplatserna för färjorna som trafikerar Göta Älv i Göteborgs inre hamn. Enligt det regionstyrda kollektivtrafikbolaget handlar det om att spara in tid för resenärerna som trafikerar de mest populära hållplatserna, mellan framför allt Eriksberg, Lindholmens utbildningscentrum vid Lindholmen Science Park och Stenpiren på fastlandet.

Hållplatsen som ska dras in heter Slottsberget och ligger just nedanför samma lilla berg vid gamla Lindholmen och längst ut på kanten av Sannegårdshamnen. Motiveringen till den här förändringen var alltså tidsbesparingar, något som Magnus Lorentzon, samhällsutvecklare hos Västtrafik, förklarade så här:
— Vi kommer att spara två minuters restid på linjen och två minuter är ganska mycket insparad restid i kollektivtrafiken. Jämför man med buss eller spårvagn så skulle omkring tre hållplatser behöva dras in för att göra motsvarande tidsbesparing. Utöver det så sparar vi även in tid för elfärjorna att kunna ladda. När du lägger ihop dessa två minuter från varje tur under en hel dag blir viktiga minuter som sparas in.

Göteborgs stad är i högsta grad inblandad i hur trafikeringen av älven utvecklar sig, inte bara i form av en nära partner till Västtrafik, utan även ofta som finansiär av nödvändig infrastruktur för färjorna – som färjelägen – samt i många fall även finansiär av linjerna i sig, som i flera fall är kostnadsfria.

Nu har Göteborgs stad som bekant satt igång med ett större arbete kring den nya artificiella halvön som byggs ut vid Järntorget och har döpts till ”Masthugskajen”. För att göra detta nya område attraktivt har staden beslutat att man vill att en av Västtrafiks kollektivtrafikfärjor ska lägga till här.

”Bra komplement till övriga satsningar på kollektivtrafiken”

Efter ett beslut i kommunfullmäktige på torsdagen i förra veckan står det nu klart att det kommer att byggas ett färjeläge på Masthuggskajens nya halvö. Färjeläget kommer ligga på en sex minuters promenad från Järntorget och bidrar enligt staden förutom ”bättre förbindelser över älven, till en mer levande och vattennära stad”.

— Färjeläget på halvön kommer bli ett bra komplement till övriga satsningar på kollektivtrafiken i området. Härifrån kommer man kunna ta sig på några minuter över älven till Lindholmen, säger Marit Sternang projektchef på Masthuggskajen hos Göteborgs Stad.

Det innebär att hållplatsen vid Lindholmens utbildningscentrum, Lindholmen Science Park och Karlastaden kommer om några år att vara tillgängligt med färja från både väst (Klippan och Eriksberg), söder (från Masthuggshamnen) och öster från Lundbyvassen (hållplats Lundbystrand som har premiär i sommar) via Stenpiren, samt Stenpiren självt.

Men exakt hur färjeläget vid Masthuggshamnen kommer trafikeras är ännu inte helt klart.

— Göteborgs Stad har ett avtal med Västtrafik som gör det möjligt att ha gratis färjetrafik mellan Masthuggskajen och Lindholmen. Vi kommer att arbeta vidare med denna fråga tillsammans med Västtrafik, säger Marit Sternang i ett pressmeddelande.

Beslut: Bryggor ska byggas längs Masthuggskajen

Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att det kommer byggas träbryggor utmed kajstråket längst ut på halvön. ”Här kommer göteborgare och besökare kommer kunna slå sig ned och njuta av närheten till vattnet”, skriver Göteborgs stad.

Detta område och tillhörande färjeläge kommer alltså att ligga en spårvagnshållplats från den större färjeknutpunkten Stenpiren. Färjeläget och bryggorna med tillhörande kajstråk planeras vara klart runt 2028.

Samtidigt ska alltså Västtrafik sluta trafikera hållplats/färjeläge Slottsberget från och med slutet av 2025. Västtrafik meddelade vidare i samband med beskedet om Slottsbergets hållplats att de tänker slopa även Lilla Bommens hållplats på fastlandet. Detta på grund av ”trängsel i hamnen som bedöms vara en säkerhetsrisk”.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: