Västlänken och 150 nya elbussar: Så ändras busslinjerna på Hisingen

150 nya elbussar, nya ändhållplatser på vissa linjer, nya körvägar och olika förändringar. Här försöker vi reda ut alla förändringar som sker i kollektivtrafiken på och till Hisingen i december.

Från och med december sätter Västtrafik in cirka 150 elbussar i trafik på 34 olika linjer i Göteborg, Mölndal och Partille. Satsningen gör Västsverige ”störst i Norden på elbussar” och den stora introduceringen av elbussarna är delvis ett resultat av ElectriCity-samarbetets tester på linje 55 (som kört till Lindholmen) och EL16.

Så här har test-elbussen på linje 55 kört.

De nya bussarna kommer köra i flera olika områden i Göteborg, Mölndal och Partille. I Göteborg kommer många elbussar köra på linjer i de sydvästra delarna kring Frölunda torg men även på andra håll. Bland annat får linjerna 58 mellan Eketrägatan och Bergsjön samt linje 114 mellan Brunnsparken och Saltholmen den här typen av elbussar.

I Mölndal blir cirka hälften av samtliga linjer elektrifierade. Ett exempel är linje 751 mellan Mölnlycke, Mölndal och Frölunda.

Partille får ett delvis förändrat upplägg av trafiken vilket innebär några nya linjer och linjenummer. Där kommer cirka 75 procent av alla busslinjer köras med el.

— Det här är en historiskt stor satsning. Människorna som bor i Göteborg, Mölndal och Partille kommer märka att det blir mindre buller från bussarna samtidigt som utsläppen också minskar, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik i ett pressmeddelande.

Förändringar på linjerna 16 och 58

Så här förändras trafiken på Hisingen i december. Västtrafiks kommunikatör Ellen Pileblad förklarar:

Linje 58: Där behövs en ändring av linjesträckningen för att möjliggöra laddning vid båda ändhållplatserna. 58 byter därför ändhållplats på Hisingen från Västra Eriksberg till Eketrägatan. Linjesträckningen mellan Bergsjön och Eriksbergstorget är samma som idag, därefter fortsätter linje 58 från Eriksbergstorget till Eketrägatan. Linjesträckningen mellan Eriksbergstorget och Bockkranen tas över av linje 16. De byter alltså körväg den sträckan.  

Linje 58:s turtäthet kommer även att öka i december: Måndag-fredag dagtid (cirka klockan 09-15) ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 10-minuterstrafik. På lördagar dagtid (cirka klockan 10-18) ökas turtätheten från dagens 15-minuterstrafik till 12-minuterstrafik.  Söndagar bibehålls dagens 15-minuterstrafik.

Linje 16: Kommer alltså att få ändhållplats Bockkranen och kommer inte att köra till Eketrägatan. Linje 16 och 58 byter linjesträckning sista sträckan.

Linje 99: Inga förändringar i linjesträckning. Förändrad turtäthet på helger, enligt följande: Linje 99 kommer att gå från 15 till var 20 minut på lördagar och söndagar. Detta på grund av att byten till andra linjer ska bli smidigare men också på grund av lågt resande. Under vardagar, rusningstid går linje 99 var 5 minut och under dagtid var 10 minut. 

Linje 184 och 185 får inga förändringar alls i december, enligt Västtrafik.

Västlänken tvingar fram förändringar

Kollektivtrafiken i och omkring Centralstationen i Göteborg kommer från 13 december 2020 att påverkas av stora byggprojekt, bland annat bygget av Västlänkens tågstation. Det gör att det kommer vara svårt för fordon att ta sig fram runt Centralen-området och många av Västrafiks linjer kommer därför att behöva få nya körvägar.

Flera linjer kommer då att kortas av och få nya ändhållplatser vid knutpunkter utanför centrum. Det innebär ett extra byte för vissa resenärer men också nya resmöjligheter till/från dessa knutpunkter. 

— Vi har inte allting klart och sammanställt ännu visade det sig men jag har lyckats få fram några linjer på Hisingen som kommer att påverkas av arbetet med Västlänken och som därför att läggas om och kommer att köra förbi Nordstan/Centralenområdet: Linje 121 kör direkt till Frihamnsporten efter Bur och sedan vidare till Gamlestads Torg Västra. 128 och 141 får ändhållplats Hjalmar Brantingsplatsen. Linje 241: Ny körväg, Frihamnsporten – Lilla Varholmen.159 kör direkt till Vädermotet via Tingstadstunneln efter Olskrokstorget. Vi kommer att paketera information om detta mer tydligt på vår hemsida inom kort då alla detaljer är satta. Alla linjer kommer även att vara sökbara i To Go i november, säger Västtrafiks Ellen Pileblad.

En av Volvos elbussar vid Lindholmen på Hisingen.

All stadstrafik eldriven 2030

Storsatsningen på elektrifiering inleddes förra året då 60 elbussar sattes i trafik  i Göteborg, Borås, Ale, Uddevalla och Lidköping och den första elfärjan, Elvy, sjösattes i Göteborg. Västtrafik har som mål att alla stadstrafik i regionen ska vara eldriven till år 2030.

— Vi har högt uppsatta miljömål och under kommande åren kommer vi att sätta in många nya elbussar både i Göteborg och övriga regionen. Det är en stor utmaning men det gör att vi kan bygga mer hållbara städer som är bättre att bo och leva i, säger Hanna Björk.

Förberedelserna för de nya bussarna är i full gång. Just nu byggs det nya laddstolpar på 13 olika platser samt att 3 depåer byggs om för att hantera den nya elektrifierade trafiken. Det är Volvo som tillverkar bussarna och de kommer att köras av Västtrafiks partnerbolag Transdev – samtliga med i ElectriCity-samarbetet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

Linjer som elektrifieras från december:

 • 58 Eketrägatan – Nordstan – Bergsjön
 • 82 Marklandsgatan – Brottkärr
 • 83 Marklandsgatan – Brottkärr
 • 84 Marklandsgatan – Flatås – Sisjön
 • 86 Frölunda – Sisjön – Bifrost – Kallebäck
 • 90 Frölunda – Majorna – Järntorget
 • 91 Frölunda – Påvelund – Järntorget
 • 92 Frölunda Torg – Åkered – Näset
 • 93 Frölunda Torg – Hults by – Näset
 • 94 Frölunda Torg – Önnered – Näset
 • 95 Marklandsgatan – Flatås – Frölunda Torg
 • 97 Frölunda Torg – Påvelund – Fiskebäck
 • 99 Frölunda – Eriksberg – Hjalmar Brantingsplatsen
 • 114 Saltholmen – Brunnsparken
 • 184 Arendal – Kungssten – Marklandsgatan
 • 185 Volvo Torslanda – Marklandsgatan – Frölunda
 • 193 Näset – Hults Bro – Operan
 • 194 Önnered – Operan
 • 196 Åkered – Önnered – Operan
 • 197 Fiskebäck – Påvelund – Operan
 • 501 Stärtered – Svingeln
 • 502 Furulund – Svingeln
 • 510 Partille – Utby – Heden
 • 513 Partille – Sävedalen – Heden
 • 514 Partille C – Vallhamra – Östra Sjukhuset
 • 515 Partille – Östra Sjukhuset – Gamlestaden
 • 517 Furulund – Partille C
 • 518 Jonsered – Stärtered – Partille C
 • 519 Jonsered – Kåhög – Partille C
 • 751 Mölnlycke – Mölndal – Frölunda
 • 753 Heden – Mölndal – Chalmers – Heden
 • 755 Kållered – Rävekärr – Mölndal
 • 757 Linnéplatsen – Mölndal
 • 758 Heden – Mölndal – Marklandsgatan