Bara en direktbuss ska gå mellan Backa och centrum – ”Det är vansinne”

Nu gör Västtrafik flera ändringar i kollektivtrafiken. Bland annat får linje 19 ändrad körsträcka, vilket medför att endast en buss kommer köra mellan Hisings Backa och centrum.
— Det är vansinne. Redan idag är det trångt på turerna till och från Backa, säger Marie Brynolfsson, ordförande i Vänsterpartiet Backa.

Från och med 19 juni nästa år kommer Västtrafik att göra flera förändringar i kollektivtrafiken i Göteborg. Men en stor förändring som drabbar Hisingsbor är de bussar som tidigare gått mellan Hisings Backa och centrum. Både linje 19 och linje 18 ska nämligen få ändrad körsträcka.

Linje 19 kommer då gå från Körkarlens gata i Backa mot Hjalmar Brantingsplatsen – Lindholmen – Eriksberg och Marklandsgatan, i stället för till Brunnsparken som tidigare. Det här innebär att bara en buss väntas gå från Backa till centrum: Buss 18.

— Tanken med det är att vi måste lätta trycket i centrala delarna av staden. Alla linjer kan inte köra till centrala Göteborg, för där finns kända problem i trafiken. Vi kommer minska antalet fordonsrörelser i centrala Göteborg, säger Anders Kling, biträdande affärschef för stadsbusstrafiken på Västtrafik.

Sätter in extraturer, men vill samtidigt förändra resvanorna

Idén är att Västtrafik vill ha två nya bytesplatser i stället för Brunnsparken: Svingeln och Lindholmen. Bland annat kommer buss 43 då att gå från Backa till Svingeln – men den kommer inte vara insatt när buss 19 ändrar rutt.

— Vi försöker kompensera det så mycket vi kan. Vi kommer inte nå ända fram, för vi kommer inte att ha hunnit starta den nya trafiken.

Varför gör ni förändringarna på Hisingen?

— Vi gör det här för att skapa en tydlighet. Linje 18 kommer att fortsätta gå in till centrala staden, med tätare intervall för att få bort bortfallet från linje 19.

Hur ofta då?

— Den kommer gå ungefär var femte minut.

Hur tänker ni kring trängsel på bussarna om endast en linje från Backa går in till centrala staden?

— Benämningen trängsel har förändrats i och med covid, så vi behöver titta på vad vi kan göra. Nu finns möjligheten att åka till Hjalmar Brantingsplatsen, det finns flera andra linjer som går till Hjalmar och därifrån finns många resmöjligheter. Så även om linje 18 är en direktlinje så finns det fortfarande andra möjligheter att ta sig in till staden, de kvarstår, säger Anders Kling.

Västtrafik: Karlastaden och området växer – därför behövs trafik till Lindholmen och inte centrum

Resrutten för buss 19 ändras bland annat för att även Lindholmen växer, i och med Karlastaden som byggs upp, och att det därför kommer behövas bussar som går mellan Backa och Lindholmen.

— Ändhållplatsen Hjalmar Brantingsplatsen kommer förändras i och med byggandet av nya Backaplan. Bland annat är det därför som vi försöker vi ge alternativ att åka till Lindholmen, så att resenärer kan ansluta till färjetrafik så att folk kan ta sig till Stenpiren. Vi vill att man inte bara använder broarna, utan även båttrafiken. Sedan växer hela Backaområdet enormt och det byggs väldigt mycket nere i Lindholmen, så det finns ett behov av tyngre busstrafik när Lindholmen och Backa ska byggas ihop.

Marie Brynolfsson, ordförande i Vänsterpartiet Backa, säger till Hela Hisingen att partiet reagerat starkt på Västtrafik beslut:

— Det är vansinne. Redan idag är det trångt på turerna till och från Backa. Förändringen kommer skapa större misstro för kollektivtrafiken i stort. Många är beroende av bussen för att ta sig till och från jobbet.

”Vi förstår att det här är viktigt”

Marie Brynolfsson poängterar också att det har skett flera förändringar i kollektivtrafiken de senaste åren trots att området växt:

— Detta är bara en av alla de försämringar som skett i busstrafiken i Backa de senaste åren. Indragna turer i högtrafik på linje 18 och 19 och halveringen av linje 52 är bara några.

Västtrafik är medvetna om att det här beslutet kommer skapa reaktioner.

— Backa är ett tillväxtområde, så det är många som åker kollektivt så vi förstår att det här är viktigt, säger Anders Kling.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: