BILDERNA: Är detta de mest tillknycklade trafikskyltarna i Göteborg?

I över två års tid har skyltarna i en av Hisingens mest trafikerade korsningar varit trasiga. Men nu ska de snart bytas ut.
— Vi vill kunna samköra dessa byten med andra arbeten med liknande åtgärder då det behövs en viss typ av anordning (lift) samt att vi behöver stänga av trafiken undertiden arbetet utförs, säger Kim Andersson, planeringsledare på Trafikkontoret
.

Korsningen mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gustaf Dalénsgatan är en av Hisingens mest trafikerade. Här vid Vågmästareplatsen går tung trafik från de inre delarna av Hisingen mot centrum och vice versa. Samtidigt finns det planer på att bygga ett nytt mot, Kvillemotet som ersättning för det gamla Brunnsmotet. Ambitionen är att skifta en stor del av trafiken från östra Kville till det nya motet som ska byggas mellan nya Backaplan och Brunnsbo.

”Nya Kvillemotet med anslutning till Kvilleleden utformas som en trumpet, vilket medför att trafikströmmarna ansluter och avgrenas till och från Lundbyleden utan att behöva korsa varandra. Bron över Lundbyleden utformas med två körfält från Kvilleleden, som övergår till ett körfält för påfart österut på Lundbyleden via en trumpetutformning. Trumpeten anläggs mellan Lundbyleden och Hamnbanan”, skriver Trafikverket.

I mer än två år har skyltarna vid Vågmästareplatsen sett ut så här. Foto: HelaHisingen.se.
Foto: HelaHisingen.se.

”Håller på att titta på en teknisk lösning för att fästa dem i räcket”

Men trots att så mycket trafik passerar dagligen så är skyltarna som hänger vid Vågmästareplatsen tillknycklade och kan vara svåra att läsa. De har sett ut så i minst två års tid, men nu meddelar Trafikkontoret att de ska bytas ut.

— Vi har fått hem nya skyltar och håller nu på att titta på en teknisk lösning för att fästa dem i det befintliga räcket, säger Kim Andersson, planeringsledare på Trafikkontoret.

När kommer det att ske?

— Preliminär tidplan är att arbetet troligen utförs under vecka 26.

Korsningen vid Vågmästareplatsen, där de trasiga trafikskyltarna hänger på den nordöstra sidan mot Kville Saluhall och Glasiären, är även den korsning där polisen på Hisingen oftast rycker ut, då polisstationen ligger vid korsningen.

Varför har det dröjt så lång tid?

— Vi vill kunna samköra dessa byten med andra arbeten med liknande åtgärder då det behövs en viss typ av anordning (lift) samt att vi behöver stänga av trafiken undertiden arbetet utförs. Det medför att vi kan göra flera åtgärder samtidigt och därmed få mindre påverkan för trafikanter och medborgare.

Foto: HelaHisingen.se.
Foto: HelaHisingen.se.
Foto: HelaHisingen.se.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: