BILDEXTRA: Så här byggs Hamnbanan ut – ”Har nog aldrig gjorts tidigare i Sverige”

Hamnbanan är länken som ska göra det möjligt för Göteborgs hamn att bli mer konkurrenskraftig. Nu byggs flera olika etapper i Eriksberg och på Hisingen.
— Det är ett spännande projekt eftersom det innehåller mer än det primära, att bygga hamnbanan. Vi bygger för staden genom att skapa förutsättningar att kunna bygga bostäder utmed tunneln samtidigt som vi anlägger en ny fotbollsplan och klubbhus, säger Björn Ållenberg, projektchef för Hamnbanan på Trafikverket.

Från Göteborgs hamn går 65 procent av den svenska containertrafiken samt 30 procent av landets utrikeshandel. Därför är det viktigt att det finns en bra infrastruktur till och omkring hamnen. Sedan 2018 har Trafikverket arbetat med att bygga Hamnbanan, som är järnvägslänken för godstrafik mellan hela Norden och hamnområdet i Göteborg.

Den tidigare banan var enkelspårig och hade för låg standard för att klara av framtidens trafikbehov. Den här utbyggnaden innebär att ”fler tåg kan trafikera sträckan och mer gods kan flyttas över från vägburna lastbilstransporter till godståg”, skriver Trafikverket.

Bild inifrån tunneln. Foto: Trafikverket.
I september hade ungefär 80 procent gjutits och arbetet fortsätter enligt plan. Bilden visar tråget mot Pölsebo. Foto: Trafikverket.

Spräckte och sågade berget – ”Kombinationen har nog aldrig gjorts tidigare i Sverige”

Man har arbetat med Hamnbanan i olika etapper och projektets två första deletapper: Pölsebo–Skandiahamnen samt Kville Bangård är klara. 

— Kville bangård var klar 2016. Där moderniserade vi hela hamnbanan så att den skulle bli ändamålsenlig genom att säkerställa två genomgående spår, säger Björn Ållenberg, projektchef för Hamnbanan på Trafikverket, och fortsätter:

— 2018 var vi klara med etappen Pölsebo-Skandihamnen. Där har man byggt ytterligare ett spår och för att kunna bygga det nya spåret var man tvungen att spränga ett berg.

Men att spränga berget var inte möjligt, utan man valde i stället att såga av delar av berget med vajrar som användes ungefär som ett lasso.

— Så kunde man såga upp till tre kvadratmeter i timmen. Man kan säga att vi inte behövde spränga utan att vi tog ner berget mekaniskt. Och just kombinationen att spräcka och såga berg har nog aldrig gjorts tidigare i Sverige, säger Björn Ållenberg.

Bild från Pölsebo mot Krokängsparken som visar tunnelns tak. Foto: Trafikverket.
Visionsbild över delen som ska gå genom Krokängsberget. Foto: Trafikverket.
Trafikverkets visionsbild över området utanför Hamnbanan.

Två bergtunnlar och en betongtunnel ska sammanbinda Hamnbanan

Nu arbetar man med den tredje och sista etappen mellan Eriksberg och Pölsebo. Här ska järnvägen bli dubbelspårig samtidigt som spåret läggs under mark i en cirka 1,1 kilometer lång tunnel. Anledningen till att det läggs i en tunnel är för att göra ”transporterna säkrare och närområdet lite tystare”. Samtidigt möjliggör det en lättare passage genom området och marken frigörs för fler bostäder.

— Sträckan är nästan två kilometer lång varav 1,1 km läggs i tunneln med betongkonstruktioner utanför. Den består av två bergtunnlar, Bratteråsberget är 90 meter och genom Krokängsberget är det 210 meter. Så sammanlagt är det 300 meter i två bergtunnlar och sedan 80 meter i en betongtunneln.

Genom att man lägger Hamnbanan under mark, skapas förutsättningar att bygga bostäder i området.

— När vi är färdiga skapas möjligheter för kommunen att bygga bostäder på varje sida av tunneln.

Här lyfts den nya gång- och cykelbron över järnvägen i Pölsebo. Foto: Trafikverket.
När den nya gång- och cykelbron är färdigmonterad och kan öppnas ska man riva den gamla. Foto: Trafikverket.
Upphöjningen, som möjliggör promenadstråk och närliggande bostäder: Foto: Trafikverket.

Anlägger ny fotbollsplan åt Eriksbergs Idrottsförening – ”Spännande projekt”

En del av Hamnbanan har gått genom Eriksbergs IF:s fotbollsplan vilket har gjort att Trafikverket fått anlägga en ny fotbollsplan.

— Det är ett spännande projekt eftersom det innehåller mer än det primära, att bygga hamnbanan. Nu anlägger vi en ny fotbollsplan söderut och bygger ett nytt klubbhus i anslutning till tunneln, på södra sidan av tunneln. Så man kan säga att deras fotbollsplan kommer läggas en halv planlängd längre söderut.

2024 beräknas arbetet vara klart: ”Området där vi byggt och Krokängsparken återställs. Vissa rivnings- och återställandearbeten av marken och parken görs även under 2024”, skriver Trafikverket på sin hemsida.

— Men redan i december 2023 ska det vara full trafik på båda spåren.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

Tunneln sedd från ovansidan. Foto: Trafikverket.
Visionsbild över Eriksbergs IF:s nya fotbollsplan. Foto: Trafikverket.

LÄS MER: