Nu öppnar parken i Lindholmen – rymmer 500 kubikmeter vatten: ”Skyddande bassäng”

Parken som skulle ersätta den stora parkeringsplatsen i Lindholmen är nu färdigbyggd. Förutom att fungera som mötesplats ska den även ta hand om stora mängder regnvatten.
— Hela 500 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs blir Maskinparken till en skyddande bassäng, säger Penelope Nikolopoulos, projektledare för Maskinparken.

Sedan 2021 har kommunen arbetat med att transformera parkeringsplatsen framför Götaverkens gamla maskinhall till en grönskande oas. Här har det nu byggts sittplatser samt en stor grön yta för picknick, lek och spel. Runtom gräsmattan finns grönskande kullar, träd, stenmurar samt pergola.

— I parken har det planterats 47 träd. Bland annat Ginkgo Biloba, Tulpanträd, Japansk lärk och vintergröna tallar. De samspelar med buskar och böljande kullar med högvuxet örtblandatgräs och ängsblommor, säger Kajsa Markänger, en av park- och naturförvaltningens två projektledare för Maskinparken, i ett pressmeddelande.

Tydlig koppling till områdets historia och industriella arv

För park- och naturförvaltningen var det viktigt att bevara områdets historiska och industriella uttryck. Därför har den döpts till just ”Maskinparken” med en tydlig koppling till platsens arv. De har även tagit inspiration från Eriksbergskranen med den roströda färgen till både pergolan och belysningsstolparna.

— Maskinparken, som är gestaltad i samarbete med 02landskap, är enkel men elegant i sin utformning. Cirkelformen är inbjudande och tillgänglig. Men parken har också rumsliga omfamnande element tack vare träden, kullarna, stenmurarna, pergolan och de olika sittplatserna. Maskinparken blir en knutpunkt och en grön oas såväl dag- som kvällstid, säger projektledaren Penelope Nikolopoulos.

Överblick på den stora nedsänkta parken. Foto: Göteborgs stad.

Ska kunna samla stora vattenmassor – 500 kubikmeter ska kunna rymmas här

En viktig funktion för parken, förutom att fungera som lekplats, är att den ska skydda omkringliggande byggnader efter kraftiga skyfall:

— I mitten av parken är det förberett för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 500 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och vägnät som annars riskeras att skadas. I sänkan mitt i parken blir det därför växter som främst tål torka men även kortare blöta perioder, säger Penelope Nikolopoulos.

Parken, som ligger vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen, är nu öppen för allmänheten.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: