De bygger på Hisingen – med lera från Göteborgsoperans scen

Förskolan Hoppet som just nu byggs bredvid Backaskolan blir en unik plats. Dels försöker man återanvända byggmaterial och sänka klimatavtrycket rejält – men här experimenteras det även med byggtekniker:
— De äldsta byggnaderna i världen som fortfarande står upp är byggda med den här tekniken, säger Mikael Åberg lerbyggnadsexpert Rammed Homes.

Lokalförvaltningen bygger nya förskolan Hoppet vid Backa Kyrkogata som en del i målet om att bli en klimatneutral stad. Projektet består förutom en förskolebyggnad – där man använt en ovanligt stor mängd återvunna material – även av tre komplementsbyggnader. En av dessa har byggts med metoden ”Rammed earth”, engelska för stampad jord – en antik byggteknik som använts på en del av de äldsta ännu bevarade husen i världen.

— Kinesiska muren är delvis byggd med den här tekniken, men det finns även områden i Sverige där man haft mindre tillgång på trä som material men gott om tillgång på lera och jord, som i Halland och Skåne, där man byggt hus med den här tekniken historiskt sett, säger Mikael Åberg lerbyggnadsexpert Rammed Homes.

Olika byggmetoder utvärderas av Göteborgs stad

Den här gamla tekniken har fått ett uppsving nu när byggbranschen söker olika sätt att minska sitt klimatavtryck. Det klimatsmarta förskolebygget Hoppet har därför låtit olika alternativa tekniker göra insatser när de tre komplementsbyggnaderna ska färdigställas, för att se om några av dem kan komma att användas vid framtida byggen i Göteborgs stads regi.

— Komplementshuset är byggt med vår teknik, nämligen den främre väggen som rymmer dörren. Den är gjord med stampad jord. De testar lite nya sätt att bygga på här för att hitta metoder som kan vara användbart vid framtida byggen. Hampakalk, återbrukad tegel och så stampad jord är de tre metoderna som utvärderas, säger Mikael Åberg som jobbat med metoden i ett par års tid.

LÄS MER: Här bygger de en ny förskola på Hisingen – med återanvända material

Stampad jord är ett rätt stabilt sätt att bygga på när man bygger mindre byggnader eller hus som låga – som ett komplement till betong. En stor del av materialet tas från byggets schaktmassor – alltså den jord och lera som grävs bort för att lägga grunden till den nya byggnaden.

— Men bygger man på lera så alldeles för lerig eller sandig jord funkar det inte för att binda ihop materialet. Tänker man från vikt- och ekologiskt perspektiv är det optimalt att ta jord från schaktningen när man bygger huset för att skapa det här materialet. Oftast kan man använda 70-75 procent från schaktmaterial och sen fylla på med sand eller mackadam för att blandningen ska bli optimal. Sen behöver man naturligtvis även testa materialet så att man inte får giftig jord i blandningen, säger Mikael Åberg.

Fick lera från balettföreställning på Göteborgsoperan

Vid bygget av ”lerväggen” i Hisings Backa kom dessutom en del av materialet från Göteborgsoperans scen. När man sökte material för att få ihop rätt blandning av jord och lera fick de nys om att operan haft med en större mängd lera i en av sina balettföreställningar – som visade sig vara perfekt för byggändamålet:

— Vi utgick från en testad schaktjord och använde den som grund, men så behövde vi även lerig jord och där kom Opera-leran in perfekt, så vi tog av den och fick rätt komposition på vårt material, säger Mikael Åberg.

Här bygger man med den uråldriga tekniken – vid nybygget i Hisings Backa.

Väggen som byggts med stampad jord-tekniken är 5 x 2,80 meter och själva byggnaden är 5 x 5 meter. Men stampad jord är inte någon långsiktig ersättare till det snabbare (att bygga med ”Rammed earth”-tekniken tar mer tid och arbetskraft) och starkare materialet betong, utan snarare ett komplement.

— Jag ser att det finns ett utrymme för den här metoden i delar av projekt framöver. Metoden skall inte byta ut andra tekniker, utan komplementera dem där det passar. Stampad jord bör finnas med i ett framtida ekosystem av olika ekologiska byggtekniker, som kan hjälpa till att göra framtida byggande mer hållbart, säger Mikael Åberg.

Drömmen: Bygga en vägg i ett åldersdomshem

En vägg med stampad jord är en tung vägg, som kan vara bärande. En effekt av att bygga med materialet är att det blir svalt och skönt vid den här typen av vägg, då den jämnar ut temperaturen.

— Den “ger och tar” fukt, till skillnad från exempelvis betong som inte kan ta upp vattenånga vid luftfuktighet. Den kan därför bidra till att jämna ut fuktighetskurvorna så att de blir optimala luftfuktigheten för inomhusmiljöer, säger Mikael Åberg.

Så vad hoppas du kunna få bygga med ”Rammed earth”-tekniken framöver?
— Vi hoppas kunna bygga en stampad jord-vägg inne på ett ålderdomshem, i ett allmänutrymme som ett sällskapsrum. Det är svårt att hålla en jämn nivå på temperaturen när sommaren kommer och då hoppas jag att vi ska kunna få vara med vid en renovering vid ett ålderdomshem, så hade den typen av vägg kunnat ge en god effekt. Det är ett drömprojekt, säger Mikael Åberg, lerbyggnadsexpert hos Rammed Homes.

Markus Hankins
markus@helahisingen.se

LÄS MER: