Varningen: Här väntas trafikkaos varje vardag ”Minst ett halvår framåt”

Hisingsbor och de som jobbar på Hisingen samt kör via E6:an genom Tingstadstunneln är härmed varnade: Sträckan kommer drabbas av långa köer varje vardag strax innan lunchtid – i minst ett halvår framåt. Orsaken: Sprängningsarbete för Västlänken.

Tisdagen den 17 augusti inleds sprängningar vid Kallebäcksbotet, som ska ske varje vardag strax innan lunchtid vid sidan av E6. Orsaken är att det är här som den ena av Västlänkens två tunnelmynningar ska byggas.

Sprängningarna kommer att orsaka trafikstopp på E6 – minst fram till årsskiftet 2021/2022.

Varje vardag mellan klockan 11.20 och 11.40 stoppas alltså trafiken i bägge riktningar på E6 i höjd med Kallebäcksmotet och varje stopp varar i minst tio minuter, då trafiken på E6:an står stilla.

Tingstadstunneln kan drabbas

Stoppen kommer att leda till långa köer på E6, eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Allt beror på hur mycket trafik som är ute och kör på de berörda vägarna då stoppen sker – samt om allt går enligt plan kring stopp och stängningar.

Enligt de modeller som Göteborgs stad och Trafikverket tagit fram för trafikflödet väntas köerna bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på. Om mycket trafik är i rörelse när ett stopp sker väntas köerna växa in på Hisingssidan vid och omkring Tingstadstunneln, både mot Hisings Backa och Kvillebäcken.

Hela proceduren – inklusive ”stopp-förberedelser”, själva sprängstoppet samt eftersläpande köer – väntas pågå i cirka 30 minuter, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande. De rekommenderar även ”Vill du slippa att sitta i köer så bör du därför undvika att köra på E6 förbi Kallebäcksmotet vardagar mellan klockan 11.15 och 11.45!”

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: