Här bygger de en ny förskola på Hisingen – med återanvända material

Förskolan Hoppet på Hisingen är ett unikt nybygge – där man försökt använda så mycket återanvända material som möjligt. Vid bygget av den fossilfria förskolan försöker man öka återbruket av inredning och byggmaterial för att minska klimatpåverkan. Tanken är att hitta vägar som gör att man kan skala upp andelen återanvända material till kommande projekt.

För att inte tillvaron ska bli för högljudd på en förskola, är ljudabsorberande och ljuddämpande material viktiga. På den första fossilfria förskolan som byggs bredvid Backaskolan på Backa kyrkogata i Hisings Backa har man löst denna utmaning med att återanvända innertak från kontorslokaler som skulle rivas, och genom att återanvända gamla möbler.

Resonemanget hos Göteborgs stad är att ”tiderna är förbi när man kunde se en grävskopa demolera en byggnad som ska rivas. Nu för tiden återbruksinventeras inredning i förskolor för att kunna användas i nybyggda hus. Det kan handla om innerdörrar, lister, fönster och innertak.”

Här byggs nya förskolan Hoppet vid Backaskolan i Hisings Backa – där i huvudsak återanvända material används. Foto: GÖTEBORGS STAD

Byggbranschen lär sig snabbt att avfallssortera sitt byggavfall och återvinna. Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv, och utsläppen måste sänkas, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Sparar på både miljöpåverkan – som pengar

Den fossilfria förskolan som byggs på Backa kyrkogata, försöker öka återbruket av inredning och byggmaterial för att minska klimatpåverkan och kunna skala upp till kommande projekt. Det sparar på både miljöpåverkan och pengar – då det blir billigare att använda återanvända material än nytt. När man började titta på vilka material man ville ha till innertaket, tog platschefen Martin Andersson på byggfirman RA Bygg initiativet till att använda ett gammalt innertak.

— Vi tittade nog på tre olika projekt som skulle rivas eller byggas om, och hittade ett med innertak som finns i så stor mängd att vi kan använda i Hoppet, säger han.

Platschefen Martin Andersson på byggfirman RA Bygg som bygger förskolan Hoppet i Backa. Foto: GÖTEBORGS STAD

Förutsägelsen: Återbruk blir standard

— Det är nog det roligaste projekt jag någonsin jobbat i, och jag känner stort engagemang för det. Det gör en stolt när det är så stort intresse för det i branschen. Vi får ständigt förfrågningar om studiebesök och det är inte så vanligt att ha det under byggnationen, men i och med att materialvalen står i fokus och vi testar nya metoder så är intresset stort.

Angélica Karlsson, återbrukssamordnare på lokalförvaltningen ser ljust på framtiden.

— Inom en snar framtid kommer detta vara standard, att det som går att tas omhand vid en rivning används igen vid servicearbeten, ombyggnationer eller nybyggnation. Förskoleförvaltningen tittar även på återbruk av möbler till den nya förskolan.

Förskolan Hoppet växer fram – och ser ut som vilken ny förskola som helst. Foto: GÖTEBORGS STAD

— Möblerna måste ha rätt mått, vara säkra, funktionella och ergonomiska med mera. Det är en utmaning inte minst eftersom det inte finns så mycket erfarenheter kring återbruk av möbler byggda för barn. Möbler för vuxna är lättare att återbruka och där finns många andra som redan gjort det och som kan dela med sig av sina erfarenheter. Oavsett om vi kan återbruka möbler eller inte, kommer erfarenheterna och lärdomarna vi fått under resans gång att komma till nytta inom framtida utvecklingsområden, säger Monika Carlsson, utvecklingsledare miljö på förskoleförvaltningen i pressmeddelandet.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: