De ska hjälpa kommunen att kommunicera med Hisingsborna – nu kan du bli en av dem

Biskopsgårdens nuvarande invånarguider: Amino, Gladys, Bedia, Saman, Abdulahi och Layla. Foto: Göteborgs stad.

Nu söker Göteborgs stad invånarguider till Biskopsgården, Backa och Norumshöjd. De ska fungera som en kommunikationslänk och ska gärna bo i något av områdena eller ha en nära koppling till dem.
— Vi ser väldigt tydligt att metoden fungerar bra för att informera om viktiga ämnen i samhället, säger Aldina Mehmedovic till Vårt Göteborg.

Socialförvaltningen Hisingen söker nu personal inom projektet Hisingens invånarguider. Sedan 2020 finns sex stycken nuvarande invånarguiderna som arbetar i Biskopsgården. De syns ute på Länsmanstorget, Vårväderstorget, Friskväderstorget och i Jättesten.

— Sammanlagt pratar vi sex guider, över tio olika språk. Det är en stor resurs för att nå ut med samhällsinformation till de boende här, har Bedia Sarihan, en av Biskopsgårdens invånarguider, tidigare sagt till Göteborg Direkt.

Biskopsgården gav positiva resultat – vill därför utöka

En utvärdering av projektet i Biskopsgården har gett positiva resultat. Bland annat eftersom invånarguiderna har god lokal kännedom och når målgrupper som annars kan vara svåra att nå ut till.

— Vi ser väldigt tydligt att metoden fungerar bra för att informera om viktiga ämnen i samhället, bland annat om covid-19 och vaccination, säger Aldina Mehmedovic till Vårt Göteborg.

Man har bland annat sett att fler människor nåtts av stadens information att de själva kan vara med och påverka.

— De pratar med människor och fångar in det som invånarna tycker är viktigt och för det vidare in i stadens verksamheter och förvaltningar, säger Aldina Mehmedovic till Vårt Göteborg.

”Din uppgift är att planera, genomföra och utvärdera”

LÄS MER: De vill skapa trygghet i Biskopsgården – med din hjälp “Trivsam miljö”

Därför vill Göteborg stad utöka sin verksamhet och söker invånarguider till Biskopsgården, Backa och Norumshöjd.

”Som invånarguide arbetar du deltid och är en kommunikationskanal mellan Göteborgs Stads verksamheter och invånare i Biskopsgården/Backa/Norumshöjd. Din uppgift är att planera, genomföra och utvärdera olika kommunikationsuppdrag för att nå specifika målgrupper i området. Kommunikationsuppdragen kan vara att dela ut information och prata med invånare på torg och gator, arbeta uppsökande för att nå föreningar, hålla i/delta i aktiviteter som sker i närområdet” står det i jobbansökan.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: