Här ska parkeringsplatser förvandlas till Hisingens nya park: ”Ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten”

Det är en stor parkeringsplats i dag men ska nu förvandlas till en inbjudande park. Hisingens senaste park-projekt har döpts till Markinparken, för att den anläggs utanför Götaverkens gamla maskinhall.
— Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid, säger Penelope Nikolopoulos hos park- och naturförvaltningen.

Framför Götaverkens gamla maskinhall, där det idag är en parkeringsplats, ska Maskinparken byggas, berättar Stadsutveckling Göteborg. Med start i juni ska platsen förvandlas till en grön oas som ska bli en kontrast mot den mer ”kantiga industriella miljön” i området där Götaverken Cityvarvet tidigare hade sin varvsverksamhet.

Tanken är att anlägga en rund nedsänkt park, omsluten av stora träd och grönskande kullar med en pergola och olika typer av sittplatser som ska skapa ”rumskänsla och utrymme för både möten och vila”. I parken planeras det för en rad olika trädsorter, till exempel Himalayabjörk, Ginkgo, Japansk lärk, Tulpanträd, Hängande silverpäron. Olika sorters gräs med inslag av ängsblommor och lökväxter kommer också att planteras.

— I sänkan mitt i parken blir det växter som tål mycket vatten såväl som uttorkning, eftersom parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

Mitt i Götaverkens gamla varvsområde ska den nya parken växa fram.
Foto: STADSUTVECKLING GÖTEBORG

”Stenmurar som också funderar som sittplatser”

Tanken är att sänkan mitt i parken ska husera växter som tål mycket vatten såväl som uttorkning, då parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten. ”Den stora, nedsänkta gräsytan i mitten av parken lämpar sig väl för lek, spel och picknick. Omkring den, bland träden, byggs stenmurar som också fungerar som sittplatser”, skriver Stadsutveckling Göteborg.

— Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid, säger Penelope Nikolopoulos.

Belysningen i parken, på höga master, knyter an till den industriella miljön och bidrar tillsammans med pergolan och de stora träden till känslan av rum.

Sittplatser ska finnas runt om den nedsänkta ytan i mitten av parken.
Foto: STADSUTVECKLING GÖTEBORG

Planen: Ska stå klar sommaren 2022

Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid.

I juni börjar byggnationen och platsen kommer då att spärras av. Det första som sker är markarbeten.  Det kommer att damma och väsnas en del, då massor från gammal varvsindustri måste tas bort och ersättas med ny jord för plantering.

Så snart vädret tillåter under våren 2022 kommer träd och annan grönska att planteras:
— Lagom till sommaren 2022 planerar vi för att parken ska vara färdig och kunna öppnas för besök, säger Penelope Nikolopoulos till Göteborgs stads hemsida.

Tanken är att parken ska passa för en rad olika aktiviteter.
Foto: STADSUTVECKLING GÖTEBORG

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: