Nu byggs Hisingens nya jättepark: Grill- och picknickytor, lekplatser och träd som Västlänken trängt undan

Den 18 januari börjar Göteborgs stad bygga de första permanenta land-delarna av Jubileumsparken i Frihamnen. Då ska en stor utflyktslekplats och grönskande gläntor växa fram. Under hela byggtiden är delar av parken öppen och tillgänglig för besök.

Det första som händer är rivning av de tillfälliga omklädningsrummen, marksanering, nedtagning av träd, dragning av nya ledningar och grundläggning, meddelar Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Framåt vårkanten kommer den nya permanenta parken att börja växa fram. Bryggor, murar och bänkar kommer på plats och växtbäddar anläggs för plantering av träd, buskar och blommor. Bland annat kommer ett trettiotal träd som flyttats på grund av bygget av Västlänken att planteras i parken, som HelaHisingen.se tidigare berättat.

Lek på temat form och fantasi

Under sommaren börjar Göteborgs femte utflyktslekplats med ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer komma på plats. Temat är form och fantasi.

— Produktionen av lekskulpturerna startar under början av året. Det blir till exempel skulpturer att klättra, gunga och rutscha på, gömma sig i samt skapa ljud och små fantasifulla figurer med, säger Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

LÄS MER: Här är Hisingens nya jättepark: Grill- och picknickytor, lekplatser och träd som Västlänken trängt undan

Lekskulpturerna ska utmana och uppmuntra till lek för olika åldrar, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Detta i kombination med hög säkerhet och tillgänghet.

— För att lekskulpturerna ska uppfylla de krav som finns för lekredskap vad gäller säkerhet och tillgänglighet, jobbar vi med externa såväl som interna experter på leksäkerhet och tillgänglighet, förklara Malin Gustafsson.

Nya parkdelarna öppnar våren/sommaren 2022

Under slutet av året planteras den stora mängd träd och växter som skapar de grönskande gläntorna. Till våren/sommar 2022 kommer de nya parkdelarna att öppnas för besök. Under hela byggtiden kommer delar av den befintliga parken att vara öppen och tillgänglig för besök och byggområdet kommer att vara inhägnat. 

Aktiviteter i parken under byggtid:

  • Uteklassrummet ”Näsan i blöt” är öppet för privatpersoner och skolor året runt.
  • Skateboardrampen är fortsatt öppen och tillgänglig för rull-aktiviteter.
  • Prova på-seglingen i hamnbassängen drar igång i maj 2021. Inbjudan till skolor och förskolor går ut under januari.
  • ”Allmänna badet” planerar vi att öppna till sommarsäsongen för bad och simträning.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: