Här byggs Hisingens nya grundskola – med två arenor: ”1000 åskådare”

Just nu bygger Peab den nya grundskolan i Lundby på uppdrag av Göteborgs stad. Skolan och de två idrottshallarna byggs där Lundby gymnasium tidigare stod mitt emot Lundbybadet på andra sidan Hjalmar Brantingsgatan.
— Det är så roligt att vi äntligen kommer igång med full produktion av göteborgarnas nya mötesplats i Lundby, säger Lina Cavallin områdeschef Göteborgs stad Lokalförvaltningen.

I Lundby bygger Göteborgs stad just nu en ny högstadieskola för årskurserna 7-9. Där kommer drygt 600 elever samt 20 elever i träningssärskola att utbildas framöver. I anslutning till skolan byggs det även två idrottshallar med läktare som ska rymma 1000 åskådare, samt kulturskola.

Idrottshallarna blir två fullmåttshallar som Göteborgs idrottsföreningar kan nyttja på kvällar och helger för träning eller turneringar. De utdragbara läktarna ska rymma 1000 åskådare.

Aulan och foajén bevaras och kommer även i fortsättningen att vara samlingsplatsen för ”kulturella upplevelser och intressanta föreläsningar” för en publik om cirka 800 personer, beskriver Göteborgs stad planerna.

Skiss av den nya skolans fasad. Illustration: D Office

Aulan från gymnasiet bevaras – resten rivs

Rivningen påbörjades i november 2020 och pågick till våren 2021. Lundby gymnasiums aula med tillhörande foajé bevaras som sagt, men huvudbyggnaderna samt gymnastiksalen har rivits för att ge plats åt en nya, moderna, grundskolan.

I vinter har ett byggstaket till byggarbetsplatsen ersatts med ett mer täckande bullerplank och den del av planket som vetter mot Munkedalsgatan har Kulturskolan, som blir en del av nya grundskolan, fått pryda med graffiti.

I början av 2021 byggdes en tillfällig lekyta för förskolan i Sunnanvindsparkens norra del, Sockenvägens förskola. Detta har gjorts för att frigöra ytor som behövs när staden bygger den nya grundskolan och idrottshallarna i området.

Så här ligger man till i byggarbetet

Sedan rivningen och bortforsling av gammalt material från resterna av Lundby gymnasium har avslutats gick byggarbetet in i nästa fas. För att hålla jordmassor och lera på plats, kommer stora plåtväggar att bankas ner i marken. De fästs ihop och blir en barriär som gör att omkringliggande jord inte förskjuts när man fortsätter att gräva, berättar Göteborgs stad.

Montaget av spont, som stödkonstruktionen kallas, påbörjades veckan efter påsk och har skapat en del buller och vibrationer i området som boende fått känna av. Staden mäter dessa kontinuerligt och försöker hålla sig inom gränsvärdena för ljud och vibrationer.

När arbetet med att få sponten i backen är klart, fortsätter processen med pålning för att man sedan kunna gjuta den nya grundskolans källare.

Peab har fått uppdraget att bygga den nya högstadieskolan och de två idrottshallarna. Beställaren är Göteborgs stad Lokalförvaltningen och kontraktssumman uppgick till 517 miljoner svenska kronor.

— Det är så roligt att vi äntligen kommer igång med full produktion av göteborgarnas nya mötesplats i Lundby. Att vi tillsammans med Peab får skapa miljöer, för lärande, fysisk aktivitet och kreativitet, miljöer där livet får ta plats, säger Lina Cavallin områdeschef Göteborgs stad Lokalförvaltningen i ett pressmeddelande.

Ska stå färdig i november 2023

Projektet ingår i ett strategiskt partneringavtal om två skolor med option på ytterligare två skolor. Den första skolan i avtalet, Glöstorpsskolan, står snart färdig och eleverna flyttar in i sina nya lokaler till höstterminen 2021.

Glöstorpsskolans huvudingång mot Tuve torg. Illustration: D Office arkitekter

— Den här typen av långsiktiga samarbeten möjliggör för oss att lära känna varandras respektive verksamheter och därmed öka förståelsen för varandras processer. Vid byggnationen av Glöstorpsskolan uppnådde vi en sorteringsgrad på 100 procent. Det betyder att allt byggavfall från projektet återanvändes, återvanns eller energiåtervanns i värmeverk och ingenting skickades till deponi. Det är en av våra gemensamma erfarenheter som vi nu tar med oss in i byggnationen av nästa skola, säger Peabs Stellan Haraldsson.

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering med beräknat färdigställande i november 2023. Utöver Lundby och Glöstorp byggs det just nut om – eller planeras ombyggen – även kring Svartedalsskolan, Backaskolan, Toleredsskolan och Torslandaskolan bland de kommunala grundskolorna på Hisingen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: