Nästa kapitel kring nyckelvägen genom Hisingen som kantats av kaos: •Konkursen •Förseningar •Nystart

Nu har arbetet på Litteraturgatan återigen dragit igång – efter nästan ett år. Sedan projektet tvingades stänga har området i Backa varit fullt av bråte och skräp.
— Det känns bra att vi är igång igen. Vi hade gärna kommit igång tidigare men arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag och handla upp ny entreprenör tar tid, säger Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret.

I över ett år har förbipasserande och boenden i närheten av Litteraturgatan i Hisings Backa mötts av stora högar av skyltar, skräp och stenar. Anledningen var att bolaget med ansvar för byggandet gick i konkurs – och därför hastigt lämnade byggarbetsplatsen i november 2021.

— Arbetet är tillsvidare nedlagt och vi kan inte agera för att återuppta det förrän vi fått besked om konkursens omfattning, sa då Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret, till Hela Hisingen.

Litteraturgatan i Backa. Så här såg det ut i november förra året. Foto: HelaHisingen.se.

Ska göra om stora delar av området – blir ”stadsgata”

Bygget omkring och på Litteraturgatan startade redan i november 2020. Tanken är att omvandla gatan till en så kallad ”stadsgata” med ett kollektivtrafikkörfält i mitten, cirkulationsplatser samt nya gång- och cykelbanor. Man ska också bygga om busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen.

Trafikkontoret grävde därför, tillsammans med bolaget Barslund Sverige AB, upp delar av gatan. Men när moderbolaget gick i konkurs lämnades kaoset kvar – under nästan ett års tid.

Trafiken leddes om sedan arbetet började under november 2020. Foto: HelaHisingen.se.

Arbetet igång – men i mindre omfattning

Men nu meddelar alltså Göteborgs stad att bygget återigen är igång och att den nya entreprenören är Mark och Energibyggarna AB.

— Det känns bra att vi är igång igen. Vi hade gärna kommit igång tidigare men arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag och handla upp ny entreprenör tar tid. Samma formalia och lagstiftning som gäller vid upphandling i offentlig verksamhet av nya projekt gäller även i ett fall som detta, säger Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret.

Samtidigt pågår ledningsarbeten som ska se till försörjningen av nya fastigheter på västra sidan av Litteraturgatan.

— Arbetet är igång sedan två veckor tillbaka, dock i mindre omfattning. Upptrappning av resurser sker i nästa vecka, säger Rune Andersson.

September 2022. Bygget är igång, men bråten ligger kvar. Foto: Hela Hisingen.
”Vi hade gärna kommit igång tidigare men arbetet med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag och handla upp ny entreprenör tar tid”, säger projektledaren Rune Andersson.

Del av ”omvandlingen i Backa” – ska vara klart 2023

Hela projektet, som beräknas vara klart i oktober 2023, är en del av Selma stad som ska växa fram.

I Selma stad planeras 1 700 bostäder, parkstråk och handelshus. Visionen är att Selma stad ska bli en levande plats, där Litteraturgatan har ett stort inflytande när det blir en stadsgata.

Nu har den nya entreprenören tagit över. Foto: Hela Hisingen.
Gatan i november förra året. Nu börjar det mesta städas bort. Foto: Hela Hisingen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: