Kaos i Backa: Bolaget som grävt upp hela Litteraturgatan har gått i konkurs

Första etappen av byggandet påbörjades i november förra året. Foto: HelaHisingen.se.

Stora områden av Litteraturgatan i Backa ser ut som en rörig byggarbetsplats. Tanken var att göra om den till en stadsgata med cykelbanor och cirkulationsplatser. Men nu har bolaget med ansvar för byggandet gått i konkurs.
— Arbetet är tillsvidare nedlagt och vi kan inte agera för att återuppta det förrän vi fått besked om konkursens omfattning, säger Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret.

Sedan november förra året pågår arbetet med att omvandla Litteraturgatan i Backa till en ”stadsgata”. Trafikkontoret har därför, tillsammans med bolaget Barslund Sverige AB, grävt upp delar av gatan. Visionen har varit att bygga ut den med ett kollektivtrafikkörfält i mitten, cirkulationsplatser samt nya gång- och cykelbanor.

Under tiden för ombyggnationen har framkomligheten för alla trafikslag, både fotgängare och kollektivtrafiken, påverkats. Bland annat har biltrafiken letts om. 

LÄS MER: I vinter byggs Hisingens nya “stadsgata” – så påverkas bilister, cyklister och fotgängare

Mycket bråte och nedtagna skyltar ligger på byggarbetsplatsen. Foto: HelaHisingen.se.

Fick nyss beskedet – oklart när arbetet tas upp

Men nu har alltså moderbolaget till de som ansvarar för bygget, Barslund Group A/S, förklarats i konkurs. Kvar på Litteraturgatan i Backa ligger högar av sten, skyltar och annat bråte.

— Jag fick igår beskedet att det danska moderbolaget Barslund Group A/S förklarats i konkurs. Hur detta påverkar det svenska dotterbolaget Barslund Sverige AB vet vi inte ännu, säger Rune Andersson, projektledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

”Arbetet är tillsvidare nedlagt”, säger Rune Andersson på Trafikkontoret. Foto: HelaHisingen.se.

Inväntar besked om konkursens omfattning

På platsen är det busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen som byggts om i den första etappen. Samtidigt har även ledningsarbeten till de fastigheter som byggs på västra sidan av Litteraturgatan pågått, för att säkerställa deras försörjning.

Hur konkursen påverkar de kommande etapperna och när det kan återupptas är oklart.

— Arbetet är tillsvidare nedlagt och vi kan inte agera för att återuppta det förrän vi fått besked om konkursens omfattning, säger Rune Andersson.

Trafiken har letts om sedan arbetet började förra året. Foto: HelaHisingen.se.

Omvandlingen av Litteraturgatan och Selma Lagerlöfs torg är en del av ett stort projekt av Göteborgs stad för att Selma stad ska växa fram. I Selma stad planeras 1 700 bostäder, parkstråk och handelshus. Visionen är att Selma stad ska bli en levande plats, där Litteraturgatan har ett stort inflytande när det blir en ”stadsgata”.

LÄS MER: Planen för största utbyggnaden av Hisings Backa på decennier: *Idrottshall *Skola *Dussintal nya kvarter

Litteraturgatan i Backa. Foto: HelaHisingen.se.
Bitar av den uppgrävda vägen. Foto: HelaHisingen.se.
Det danska moderbolaget förklarades i konkurs och det är oklart hur arbetet på Litteraturgatan påverkas. Foto: HelaHisingen.se.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: