Nya ”hoppet” för linbana till Hisingen: Hemliga utländska investerare vill betala för kalaset

Linbanan över Göta Älv blev för dyr – och projketet lades på is. Men nu har en oväntad part erbjudit Västtrafik och Göteborgs stad att bygga den. Dessutom ska utländska investerare betala för kalaset, rapporterar DN.

Det är en etablerade investeraren och företagaren Michael Olsson, 57, som är från Göteborg men bor i Stockholm som ligger bakom idén. Han är utbildad ekonom vid Harvard och har haft chefsroller i bland annat Electrolux, skriver Dagens Nyheter.

Genom sitt företag Novargus är han huvudägare i skidorten Funäsdalen Berg & Hotell och enligt uppgifter till DN ska just detta engagemang vara det som öppnat för linbanelösningen mellan Hisingen och fastlandet.

Liftinvesteringarna i Funäsdalen ska ha gett Olsson kontakter med linbanebranschen på kontinenten efter att Funäsdalen invigde en ny gondollift 2014. I alperna är liftindustrin av förklarliga skäl en stor affär.

Nu ska Michael Olsson i ett brev till Västtrafik och Göteborgs stad ha erbjudit en färdig lösning för att linbaneprojektet ska kunna genomföras.

Hemliga utländska investerare

Det nya projektet har fått namnet Linbanan 2.023, eftersom Göteborgs stad bestämt att flytta fram firandet av stadens 400-årsjubileum till just 2023. Då skulle den nya linbanan kunna stå klar, enligt initiativtagaren som gått samman med ett flertal än så länge hemliga aktörer – och utländska investerare.

— Men jag kan säga så mycket att det är aktörer i Västsverige. Däremot kan det mycket väl även handla om internationellt kapital, säger han till DN.

Det är ännu oklart vad de hemliga utländska investerarna skulle ha att vinna på att bekosta en linbana, vars nota av Göteborgs stad bedömts kunna hamna på över 4 miljarder kronor.

En aktör som är delägare i AB Volvo – som gärna vill se linbanan med en station vid Campus Lundby – samt äger Volvo Cars och har och fortsätter bygga ett nytt forskningskomplex i Lindholmsallén, är kinesiska Geely. Det detta är ett av många företag kring det teknik-, fordons- och industrikluster som växt fram på centrala Hisingen och vill se fortsatta investeringar i området infrastruktur.

Så här skulle linbanestationen vid Wieselgrensplatsen se ut enligt de ursprungliga planerna som skrotades på grund av att de blev för dyra. Foto: Tomorrow AB

Tre andra förslag för älvförbindelse

Göteborgs stad är dock just nu i gång med en att bestämma vilken ersättare till linbanan som ska byggas ungefär där var linbanan skulle ha korsat Göta Älv. Trafikkontoret har under en längre tid arbetat fram och analyserat konsekvenserna av olika lösningar för en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget.

Det här är det tre olika förslagen som nu ska ut på remiss till myndigheter, förvaltningar och bolag. Trafikkontoret vill även få feedback från Göteborgs medborgare, för att politikerna ska ha ett så brett underlag som möjligt när de fattar beslut i frågan , vilket väntas ske i februari 2021.

Förslag 1: Tunnel

Förslag 1: TUNNELN

Restid: 4 minuter 50 sekunder.

Förslag 2: Öppningsbar bro (12 m)

Förslag 2: Öppningsbar svängbro

Restid: 5 minuter 10 sekunder

Förslag 3: Fast bro (27 m)

Förslag 3: Fast bro

Restid: 6 minuter 20 sekunder

Fram tills 31 oktober hade medborgarna i Göteborg möjlighet att komma med input på de olika förslagen till Göteborgs stad. Nu återstår att se om dessa synpunkter i stället ersätts av linbanan 2.023 – eller både denna privatfinansierade lösning, samt kommunens bro eller tunnel.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: