Vilket av dessa tre förslag borde bli nästa älvförbindelse till Hisingen?

Efter nya Hisingsbron och Marieholmstunneln planeras en älvförbindelse i höjd med Lindholmen. Men frågan är: Blir det en tunnel – eller bro?

Om Göteborgs stad får som man vill är det dags för ännu en ny älvförbindelse. Den här gången är det inte biltrafiken, utan kollektivtrafiken – och eventuellt fotgängare – som ska stå i centrum. Trafikkontoret har under en längre tid arbetat fram och analyserat konsekvenserna av olika lösningar för en ny älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget.

— Den stora utmaningen med projektet är att bygga en stor infrastruktur i en befintlig miljö.Vi har boende, verksamma och farleder som ska fungera, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen till Göteborg Direkt.

De tre förslagen: Bro, bro eller tunnel

Det här är det tre olika förslagen som nu ska ut på remiss till myndigheter, förvaltningar och bolag. Trafikkontoret vill även få feedback från Göteborgs medborgare, för att politikerna ska ha ett så brett underlag som möjligt när de fattar beslut i frågan , vilket väntas ske i februari 2021.

Förslag 1: TUNNELN

Förslag 1: Tunnel

Restid: 4 minuter 50 sekunder.

Förslag 2: Öppningsbar bro (12 m)

Förslag 2: Öppningsbar svängbro

Restid: 5 minuter 10 sekunder

Förslag 3: Fast bro (27 m)

Förslag 3: Fast bro

Restid: 6 minuter 20 sekunder

Ge feedback till Göteborgs stad

Så, vad tycker du? Än finns chansen att påverka! Fram tills 31 oktober vill trafikkontoret på Göteborgs stad få in synpunkter från medborgarna. Hör av dig på: brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se

— Vi vill ju att så många som möjligt delar med sig av sina tankar. Vad göteborgarna tycker är viktigt. En ny broförbindelse berör alla. Det är ju vår stad, säger projektledare Ma-Lou Wihlborg till Vårt Göteborg.

I december får trafiknämnden en sammanfattande information om vad dialog- och remissarbetet har kommit fram till.

Beslut väntas i februari 2021.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: