Planen: Fylla Lundbyhamnen med sand – ”Ska i framtiden bli en ny stadspark”

Älvstranden Utveckling AB planerar att ta bort vattnet mellan tv och radiohuset i Lundbyhamnen samt Kvillepiren Frihamnen på Hisingen. I stället ska hannområdet närmast Kville fyllas med sand – samt Kvillebäckens utlopp ledas om.
— För att vi ska kunna bygga där om 15 år måste vi fylla upp bassängen nu, så att grunden är bra att bygga på i framtiden, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling AB.

Under hösten ska det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB skicka in en ansökan till länsstyrelsen om att få tappa Lundbyhamnen på vatten och fylla igen det med sand. Planen är inte att bygga något där än utan detta handlar om att förbereda platsen inför framtida projekt.

— För att vi ska kunna bygga där om 15 år måste vi fylla upp bassängen nu så att grunden är bra att bygga på i framtiden, säger stadsutvecklingschefen Rune Arnesen, och fortsätter:

— Under tiden kan ytan användas till etableringar, parkering, park eller annat.

Idén är att tömma vattnet mellan Frihamnen och Radiohuset för att senare kunna bygga på det här området. Foto: Hela Hisingen.

Finns ingen hamnverksamhet kvar – ”området behövs till utbyggnader”

Genom att fylla igen Lundbyhamnen så tar man samtidigt bort de kajer som enligt Älvstranden Utveckling i dag är uttjänta och därför kostsamma att underhålla. Här har området sedan en tid stängts av med staket, så att förbipasserande inte ska komma för nära de kajer som inte underhålls.

”Lundbyhamnen är den hamnbassäng i Frihamnen som tidigare var en del i hamnens expansion på Hisingen under 1950-talet. Kvillekanalen har sitt utlopp i Lundbyhamnen. Idag finns ingen hamnverksamhet kvar i Lundbyhamnen, utan Frihamnen är nu ett av Göteborgs mest centrala omvandlingsområden”, skriver Älvstranden Utveckling i det underlag som skickades ut på samråd.

Samrådet berörde utfyllnaden av Lundbyhamnen, omledningen av Kvillekanalen (som länkar ihop Kvillebäcken med Göta Älv) inklusive schaktarbeten, rivning av befintliga kajkonstruktioner samt byggnation av nya stödkonstruktioner och påldäckskonstruktioner för Keillers kaj.

Vill bygga ut Jubileumsparken och anlägga bostäder på den nya ytan

I framtiden är tanken att stora delar av utfyllnaden ska bli en stadspark tillsammans med Jubileumsparken som byggs just nu i Frihamnen. Att fylla ut Lundbyhamnen med sand ska alltså möjliggöra en förlängning av den parken –samt möjliggöra byggandet av bostäder på marken i framtiden.

Hur skulle hamnen tömmas på vatten rent praktiskt? 

— Vi tömmer inte, men puttar ut vattnet eftersom vi fyller upp. Vi startar längst in vid Kvillekanalen och jobbar oss utöver. Sanden kommer på pråmar och pumpas ut, säger Rune Arnesen.

Vem ska genomföra arbetet?

— Det kommer att behövas företag som är erfarna med maritima anläggningsarbeten och har tillgång till pråmar och maskiner för sådant arbete.

Ska genomföras 2024 – men avvaktar andra utredningar

Jubileumsparken är ett resultat av Göteborgarnas önskemål om att komma närmare vattnet och få fler grönområden, i samband med stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden. Utflyktslekplatsen som öppnade 26 augusti 2022 – efter flera månader av förseningar – var den första permanenta delen av parken. Nästa sommar 2023 ska även ett nytt hamnbad vara färdigbyggt och öppna.

Nu avvaktar Älvstranden Utvecklingen en utredning i samband med hamnutbyggnaden. Därefter ska de skicka in sin ansökan om att fylla igen Lundbyhamnen till länsstyrelsen. Målet är att kunna genomföra förändringen redan 2024.

Området ska utnyttjas till att fylla ut Jubileumsparken samt bygga bostäder. Foto: Hela Hisingen.
Målet är att tömningen ska ske redan 2024. Foto: Hela Hisingen.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: