Flera nya parker till Hisingen – nu rustas första upp – ”ska bli rofylld plats”

Fyra stycken parker kommer att byggas eller rustas upp. Nu är man igång med den första, Sinnenas park, som ska bli en ”rofylld plats med gräsytor för lek och picknick”. Utgångspunkten är att komplettera med olika aktiviteter.

Nu har Göteborgs stad påbörjat det första bygget vid Lillhagsparken i Backa. Totalt kommer projektet innebära fyra stycken parker som ska rustas upp eller byggas från grunden.

Den del som nu påbörjades under vecka 40 kallas för ”Sinnenas park”. Här ska man rusta upp det befintliga området genom att lägga nya planteringar, nya markbeläggningar och ny belysning. Målet är att det ska bli en ”rofylld plats med öppna gräsytor för lek och picknickar. Nya sittplatser skapar nya mötesplatser att vila, samtala och umgås på”, skriver Stadsutveckling Göteborg.

Här är första parken som ska rustas upp, Sinnenas park. Foto: Stadsutveckling Göteborg.

Tre andra parker rustas upp – ett byggs delvis på ett parkeringsgarage

Sinnenas park beräknas vara klar under vintern 2022/2023 och kort därefter ska nästa projekt påbörjas. I ”Lekparken” ska man bygga lekplatsutrustning och försöka hålla området öppet med gräsmattor för bollspel och sällskapslek.

”Vid skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in att besöka den omgivande naturen. I lekparken blir det plats för både lek, bollspel, picknick och vila”, skriver Stadsutveckling Göteborg.

Entréparken” ska fungera som, precis som namnet föreslår, en entré till den nya Lillhagsparken. Här är tanken att göra plats åt bollspel, lek, umgänge och vila. Sedan tidigare finns flera stora träd i området som ska hjälpa till att ge den gemytliga känslan för parken, som delvis byggs på ett parkeringsgarage.

I Lekparken ska man anlägga gräsmattor för öppen lek och bollspel. Foto: Stadsutveckling Göteborg.
Foto: Stadsutveckling Göteborg.

Ska lägga gångstråk runtom och arbeta för att gynna den biologiska mångfalden

Den fjärde delen, Finparken, är redan ett stort parkrum i dag. Men här ska Göteborgs stad komplettera med sittplatser samt rusta upp de områden som det behövs. ”Det blir främst en plats för promenader och avkoppling”, skriver Göteborgs stad.

Utvalda platser runtomkring de parker som nu rustas upp kommer att kompletteras med gångstråk och utvecklas. Samtidigt ska man göra insatser för att gynna den biologiska mångfalden i naturen. ”Naturmiljön kommer precis som idag skötas som ett naturområde”, skriver Göteborgs stad.

Det är oklart när hela projektet ska vara färdigställt men första etappen är nu alltså påbörjad.

I den redan befintliga parken ska en del av området rustas upp. Foto: Stadsutveckling Göteborg.
Flygbild över hela området. Foto: Stadsutveckling Göteborg.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: