Klart: De säljer mark för 160 miljoner kronor – ska bli nya bostäder

Älvstranden Utveckling har nu sålt en av två byggrätter i Eriksberg. Värdet blev 161 miljoner kronor.
— Trots nuvarande omvärldsläge känner vi oss trygga med att sälja och fortsätta ombesörja fastighetsmarknaden med attraktiva byggrätter. I dessa tider är det extra viktigt att våga hålla kurs och fart, säger Veine Palm, programledare Eriksberg på Älvstranden Utveckling.

I våras annonserade det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling att de markanvisade två av sina byggrätter. Marken som det gällde var på Säterigatan, väster och öst om Celsiusgatan i Eriksberg, något som Hela Hisingen har skrivit om tidigare.

 En så kallad markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Det innebär att kommunen överlåter sin mark åt byggherrar så att de ska kunna exploatera den.

— Eriksberg ligger oss varmt om hjärtat då vi varit med och utveck­lat området sedan 80-talet. Vi fortsätter att sälja mark i området för att skapa möjlighet till mer utveckling och för fler människor att bo­sätta sig i denna trivsamma stadsdel, sa då Stefan Asplund, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Området i gult visar marken som Älvstranden Utveckling markanvisade. Illustration: Älvstranden Utveckling

”Vi är glada att slutföra denna affär” – har flera andra pågående projekt i området

Nu är affären klar för den ena av dem, Säterigatan öst, och köparen är projektutvecklaren och byggentreprenören JM AB.

— Vi är glada att slutföra denna affär med JM för Eriksbergs fortsatta utveckling och att fler kommer få möjlighet att bo i denna trivsamma och älvnära stadsdel. JM har flera pågående projekt i området, däribland Kronjuvelen, och förstår och värnar om närområdets kvalitéer. Trots nuvarande omvärldsläge känner vi oss trygga med att sälja och fortsätta ombesörja fastighetsmarknaden med attraktiva byggrätter. I dessa tider är det extra viktigt att våga hålla kurs och fart, säger Veine Palm, programledare Eriksberg på Älvstranden Utveckling, i ett pressmeddelande.

Enligt Älvstranden Utveckling har de haft krav på de företag som ville köpa byggrätterna. Bland annat sökte de efter projektutvecklare som hade förmågan att utveckla bygg­nader med låg miljö- och klimatpåverkan.

Den byggrätt som såldes nu ligger på p-platsen mellan Bratteråsgatan, Bratteråsbacken och Celsiusgatan. Den byggrätt som håller på att säljas ligger öster om den, mellan Celsiusgatan och Östra Eriksbergsgatan.

”Eriksberg är idag en väletablerad och omtyckt stadsdel att bo och vistas i”

Samtidigt vill de att området ska anpassas till kommande klimat­förändringar.

— Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bostäder i Eriksberg, en stadsdel som JM varit med och format under mer än 20 år. Eriksberg är idag en väletablerad och omtyckt stadsdel att bo och vistas i, och vi tror att attraktiviteten kommer att öka ytterligare i takt med den utveckling som pågår inom Eriksberg och Lindholmen, Campus Lundby och med de stora industrietableringarna på västra Hisingen, säger Henrik Orrsjö, regionchef JM Bostad Riks, region Väst, i pressmeddelandet.

Värdet av affären blev 161 miljoner kronor och köparen tillträder nu i oktober 2022. Tanken är att 130 bostäder ska byggas samt verksamhetslokaler i entréplan. Försäljningen av den andra marken, Säterigatan väst, pågår och beräknas bli klar senare under hösten.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: