Risk för kökaos när rondell ska flyttas där två populära Hisings-leder möts

Fars dag-helgen den 11-13 november råder begränsad framkomlighet i korsningen Hisingsleden-Björlandavägen på grund av rondellflytt, meddelar Trafik Göteborg och ger beskedet: Trafikanter får räkna med köer.

Arbetet med Björlandamotet längs Hisingsleden fortsätter och från fredagen den 11 november klockan 19.00 till måndagen den 14 november klockan 05.00 flyttas rondellen i korsningen Hisingsleden-Björlandavägen en bit västerut, skriver Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Det här betyder att det kommer råda begränsad framkomlighet för bil- och kollektivtrafik i området under fredagen, lördagen och söndagen 11-13 november 2022. Rejäla köer riskerar att uppstå då både Björlandavägen och Hisingsleden är populära genomfartsleder från söder till norr och från centrala Hisingen ut mot Torslanda, Björlanda och Säve.

Björlandamotet flyttas och långa köer väntas bli effekten i helgen som kommer. Foto/Karta: TRAFIK GÖTEBORG

Inte minst används vägarna och korsningen där rondellen flyttas dagligen av tusentals personer som arbetar på Volvo Torslanda, Volvos underleverantörer och i anslutande industriområden omkring Volvos verksamheter.

Trafikverket som arbetar på platsen håller endast ett körfält öppet åt varje håll i korsningen – körfält som regleras med hjälp av flaggvakter. Bilister får alltså räkna med köer om man väljer – eller måste köra – den vägen. Trafik Göteborg uppmanar därför trafikanter att vara ute i god tid och ta det försiktigt.

Gång och cykelbanan flyttas till södra sidan

För gång- och cykeltrafiken blir det en förändring från fredagen den 11 november 2022 och framåt, då gång- och cykelbanan flyttas till den södra sidan av rondellen. Därmed slipper gående och cyklister att ta sig runt hela rondellen som man får göra idag.

De får dock tänka på att det under rondellflytten, som pågår fram till måndagen klockan 05.00, kan vara vissa begränsningar på den nya vägen.Björlandamotet ska bli en planskild trafikplats, som kommer att ersätta den befintliga korsningen Hisingsleden-Björlandavägen, skriver Trafik Göteborg.

Efter rondellflytten hålls samma antal körfält öppet som tidigare.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: