Trafikanter struntar i viktiga skyltarna: ”Du själv eller någon annan kan skadas”

Det röda krysset innebär att det är förbjudet att använda körfältet. Men många trafikanter låter bli att följa skyltarna.
— Om du inte följer skyltningen riskerar du att du själv eller någon annan skadas, säger Viktoria, vägtrafikledare på Trafik Göteborg
.

De digitala körfältsskyltarna sitter ofta placerade ovanför körbanan på olika platser i Göteborg och på Hisingen – vid Lundbytunneln och Tingstadsmotet, till exempel. När de digitala skyltarna är tända och visar ett rött kryss, betyder det att det är förbjudet för trafikanter att använda körfältet.

Kan handla om en brand, olyckor eller varna om någon annan viktig fara

Krysset aktiveras till exempel om det har skett en olycka eller om det finns någon form av hinder på vägen.

— Det görs för att hindra eller styra trafiken förbi ett hinder, en olycka eller annan fara. De kan även användas för att stänga tunnlar om det finns en fara för trafikant att köra in, exempelvis vid brand. Det kan också handla om ett vägarbete och då görs detta för att skydda de som arbetar på plats, säger Viktoria, vägtrafikledare på Trafik Göteborg.

Ibland kan det uppstå situationer där flera körfält lyses upp med röda kryss samtidigt.

— Om det till exempel har skett en olycka i höger körfält kan man behöva kryssa både höger körfält och mittkörfältet som en skyddsåtgärd. Det beror på situationen på plats.

Orsaken är inte alltid tydlig – ska finnas där för att förbättra trafiksäkerheten

Trafik Göteborg är de som styr de digitala skyltarna från sin trafikledningscentral. På så sätt kan trafiken regleras när det behövs, vilket gör att både flödet och säkerheten kan förbättras.

Ofta när de röda kryssen lyser, så är det inte alltid synligt för trafikanter vad som är den bakomliggande orsaken. Därför är det viktigt att respektera bommar och skyltning – även när hindret inte syns.

— Det är lika viktigt att följa tillfälliga hastighetssänkningar. Hastigheten sänks alltid av en anledning, till exempel på grund av köer eller hinder, säger Viktoria.

Om man som bilist använder ett körfält med ett rött kryss så riskerar man böter på 3 000 kronor samt indraget körkort.

Följer alla trafikanter skyltarna?

— Nej, tyvärr inte. Om du inte gör det riskerar du att du själv eller någon annan kan skadas. Man ska alltid vara uppmärksam när man kör i tunnlar och alltid stanna om ljusen vid infarten till tunneln blinkar rött. De blinkar alltid i tio sekunder innan bommarna stängs. Röda kryss och bommar räddar liv.

FAKTA: Idag finns digitala körfältsskyltar på följande platser i Göteborg:

  • Söder- och Västerleden
  • Gnistängstunneln, Götatunneln, Lundbytunneln, Marieholmstunneln, Tingstadsmotet
  • Kallebäck-Åbro
  • E6 Tingstadsmotet-Backadal
  • Partihallsförbindelsen (Röde orm)
  • Vädermotet, Älvsborgsbron, Röda sten

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: