Så vill Göteborgs stad ”rusta upp” Hisingens mest klassiska gata

Mer ytor för gående, bredare cykelbana och ökad belysning. Så vill Göteborgs stad förändra Herkulesgatan på Hisingen – och nu kan Göteborgarna själva lämna förslag på förändring.
”Otroligt bra att själva området görs om. Det är på tiden :)”, skriver en Hisingsbo.

Att rusta upp Herkulesgatan är en del av projektet ”Framtidsgatan” – som är Göteborgs Stads satsning på ”snabba gatuomvandlingar med enklare åtgärder”. Tanken är att kommunen med begränsad budget ska göra om gator till mer inbjudande platser som kan användas på fler sätt än i dag.

Göteborgs stad har nu lämnat sitt förslag på vad som ska göras på Herkulesgatan. I det ingår mer belysning så att området ska kännas tryggt under vintern och på kvällarna. Dessutom vill man skapa ytor för vistelse och plats för verksamheter längs med gatan.

Flera kommentarer om idéerna för trafiken samt tankar kring mer grönska och träd

Göteborgs stad vill också göra bredare cykelbana samt utöka platserna för fotgängare. Nu kan den som vill gå in och lämna synpunkter på kommunens förslag. Ett förslag från Göteborgs stad är att göra motortrafiken enkelriktad mellan Pallasgatan och Kvillegatan – något som redan fått blandade reaktioner:

”Angående enkelriktad trafik. Jag är emot iden men det är ändå en god ide. Hade istället gjort om vägen till ett 30-område”, skriver en person.

”Enkelriktning är bra”, skriver en annan Hisingsbo.

Så här planeras Herkulesgatan av kommunen. Skiss: Göteborgs stad. (Klicka/tryck på bilden för större version)

Del av projekt ”Framtidsgatan” – kommunen ska omvandla flera gator med begränsad budget

Andra synpunkter handlar om att invånarna gärna ser mer grönska, parker och träd – något som också finns med i kommunens förslag.

”Mer träd. På norra delen av Herkulesgatan finns det en rad av vuxna träd. Plantera liknande träd längs hela Herkulesgatan”, skriver en användare och fortsätter: ”Det blir underbart mysigt när träden i advent pyntas med de sedvanliga röda bollarna som brukar hänga i träden”.

Herkulesgatan är utsedd till testgata i första omgången av ”Framtidsgatan”. Tanken är att de planerade åtgärderna ska göras under 2023.

Henrietta Johansson
henrietta@helahisingen.se

LÄS MER: