De köper fastighet i Torslandas forskningsnav – ska totalrenovera 14 000 kvadratmeter

I navet för forskning och industriföretag köper bolaget Revelop en blandfastighet. Nu ska den upprustas och utvecklas.
— Trots rådande marknadsläge fortsätter vi att vara aktiva och fokuserar på våra prioriterade delmarknader, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos i ett pressmeddelande.

Bostadsbolaget Revelop förvärvar Sörred 8:5, en blandfastighet på ungefär 14 000 kvadratmeter, i Torslanda. Bolaget har valt Torslanda just för att det är ett strategiskt utvecklingsområde och ett viktigt nav för industri och forskning i Göteborgsregionen.

I närheten ligger både Arendal, Sörred Logistikpark och Hisingen Logistikpark.

— Trots rådande marknadsläge fortsätter vi att vara aktiva och fokuserar på våra prioriterade delmarknader. Torslandaområdet växer snabbt drivet av de stora infrastrukturprojekt som genomförs i regionen och planerade investeringar för att accelerera elektrifieringen av vårt samhälle, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos i ett pressmeddelande.

Ska rusta upp befintliga byggnader och utveckla outnyttjade byggrätter

Fastigheten har en yta på 14 256 kvadratmeter som är uthyrningsbar. Just nu används den huvudsakligen för industri, kontor och samhällsverksamhet, men tanken är att Revelop ska ompositionera fastigheten.

Det här ska göras genom upprustning samt utveckling av outnyttjade byggrätter. I Göteborg har nu bolaget därmed 23 fastigheter med en total yta av 150 000 kvadratmeter.

— Genom omfattande utvecklingsarbete skapas en förstklassig, attraktiv och hållbar fastighet för lager och lätt industri. Vi kommer även att etablera vårt egenutvecklade co-workingkoncept, C/O Workspace i fastigheten. Befintliga byggnaders livslängd förlängs, markanvändningen effektiviseras och vi skapar samtidigt en mer attraktiv mångsidig stadsmiljö med minskad klimatpåverkan, säger Thomas Sipos.

Enligt företaget själva ska investeringar göras i ny teknik som solpaneler, laddstationer och installation av AI-system i ett försök att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Redaktionen
tips@helahisingen.se

LÄS MER: